левый узор
 
ХVІ науково - практична конференція «Сібільовські читання»

 

ХVІ науково - практична конференція «Сібільовські читання»

ХVІ науково - практична конференція «Сібільовські читання»

Конференція присвячена результатам наукових досліджень з питань збереження, реставрації, використання, популяризації культурної спадщини Святогірського історичного ареалу, актуальним питанням музеєзнавства, краєзнавства.

 

Шановні друзі!

Вашій увазі представляємо матеріали наукових досліджень

XVI конференції «Сібільовські читання» 25 листопада 2021 року

Матеріали конференції присвячені результатам наукових досліджень з актуальних питань збереження, використання, популяризації історико-культурної спадщини Святогірського історичного ареалу, музеєзнавства, краєзнавства, археологічних досліджень на теренах Донецької та Харківської областей

У конференції взяли участь науковці:

КЗ «Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника

у м. Святогірську

Донецького обласного краєзнавчого музею (м. Краматорськ)

Музею історії міста Краматорської міської ради

Слов’янського краєзнавчого музею

Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов’янськ

Відокремленого структурного підрозділу «Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету», м. Слов’янськ

Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Харківського історичного музею

Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини

Національного Технічного Університету «Харківський Політехнічний Інститут»

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

На конференції виступили:

Аксьонов Віктор Степанович - канд. іст. наук, зав. відділом археології,

Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова, м. Харків

Тема доповіді: Металеві деталі взуття аланського населення салтівської культури (за матеріалами Верхньо-Салтівського катакомбного могильника)

Дєдова Ярослава Дмитрівна – заст. директора з наукової роботи

КЗ «Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника

у м. Святогірську», м. Святогірськ

Тема доповіді: Миколаївська церква XVII ст. в експозиційно-виставковій діяльності Святогірського державного історико-архітектурного заповідника

Духін Олексій Йосипович – краєзнавець, м. Слов’янськ

Тема доповіді: Лавр Плахов – художник-дагеротипіст Святогір’я (до 140-річчя з дня смерті)

Косарінова Анна Миколаївна – зав. відділу «Історичний музей»

КЗ «Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника

у м. Святогірську», м. Святогірськ

Тема доповіді: Музейна педагогіка як розвиток особистості школярів на прикладі педагогіко-освітніх заходів Святогірського державного історико-архітектурного заповідника

Овсяннікова Наталія Борисівна - старший науковий співробітник

Донецького обласного краєзнавчого музею, краєзнавець, м. Краматорськ

Тема доповіді: Бистрицькі: Слобідські козаки. Дворяни. Землевласники.

Пальона Ольга Валеріївна - старший науковий співробітник Музею історії міста Краматорської міської ради, м. Краматорськ

Тема доповіді: З історії літературного руху в Краматорській, 20-ті рр. ХХ ст.

Плахов Олександр Володимирович - науковий співробітник Слов’янського краєзнавчого музею, м. Слов’янськ

Тема доповідей: Проєкт Покровської церкви в Слов’янську 1914 р.

На зорі автомобілізації Слов’янська та Ізюмського повіту

Попович Вадим Васильович - аспірант історичного факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Тема доповіді: Образ закордону на сторінках друкованих ЗМІ вищих навчальних закладів міста Харкова у 1960-1980-ті рр.

Поух Людмила Йосипівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії Відокремленого структурного підрозділу «Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету», м. Слов’янськ

Тема доповіді: Моє ім’я - ТОР

Романько Валерій Іванович - - кандидат пед. наук, доцент Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов’янськ

Тема доповіді: Етапи становлення та розвитку Слов’янської міської краєзнавчої організації: до 30-аіччя від часу заснування

Шарабан Світлана Сергіївна – директор КЗ «Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську», м. Святогірськ

Зубаревич Олена Григорівна – краєзнавець, м. Святогірськ

Тема доповіді: Видатний митець «український Мікеланджело» І.П. Кавалерідзе

На конференцію також надали наукові статті:

Бахтіна Світлана Анатоліївна - Провідний науковий співробітник відділу пам’яток історії

Тема статті: Земські школи Вовчанського повіту початку XX століття – культурна спадщина Василя Григоровича Колокольцова

Зандер Людмила Яківна - краєзнавець, м. Словянськ

Тема статті: Твори видатних майстрів образотворчого мистецтва в художній колекції

Слов’янського краєзнавчого музею.

Іванов Василь Максимович - молодший науковий співробітник відділу пам’яток історії ОКЗ «Харківський міський центр захисту історико-культурної спадщини», секретар Харківського центру (ГО «УТОПІК»), аспірант кафедри українознавства, культурології та історії науки (НТУ «ХПІ»)

Тема статті: «Пам’ятники козацтву на Харківщині»

Коваль Юрій Георгійович – в. о. генерального директора Донецького обласного краєзнавчого музею, м. Краматорськ

Тема статті: Новий пункт древнього кремнеобробного виробництва в околицях

м. Краматорська (попереднє повідомлення)

Новосельський Андрій Михайлович - аспірант Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

Теми статей: Перші екскурсії на бельгійські заводи Костянтинівки.

Монастирські назви: топоніми і мікротопоніми Святогір’я

За результатами конференції буде видана наукова збірка «Святогірський альманах 2021» у паперовому варіанті.

 

Оргкомітет 

 

 
 
 
 
 
   


Духовное наследие   Рейтинг@Mail.ru