/ 90
  

 


 

 

 

ББК 84(4РОС)5

Ч56

 

 

 

А.П. Чехов у Святих Горах. Зб. творів (коментарі, вступ. слово В. М. Дєдова)

– Донецьк: «Донбас» 2010. – 87 с.

 

 

Виданням подорожніх нотаток великого російського пись-

менника А. П. Чехова відкривається серія книг під рубрикою

«Письменники  XIX  століття про  Святі Гори».  В оповіданні

«Перекоти-поле»  і  листі  до  М.  П.  Чехової  від  11  травня

1887 автор у властивій йому манері описує свою подорож у Св’ятогорський монастир і враження від відвідування Святих Гір.

Видання супроводжується коментарями історика та ілюстраціями з архіву Святогірського історико-архітектурного заповідника.

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-966-1615-26-6

 

© Дєдов В.М. Вступ. Коментарі. 2010

© Державний історико-архітектурний

заповідник у м. Святогірську - упорядкування 2010- 1 -
 
- 2 -
/ 90