/ 96
  

 

думи насіння поезії і чар. Як пшениця зріє на ниві і складається у копи і скирти, так і воно, те насіння, запавши у серце і дум- ку, зріє словесним колосом і складається у народні оповідання і легенди». Тобто ав- торська концепція твору цілком зрозуміла

– відображення високого художньго дару українського народу, сформованого на іс- торичній пам’яті в єдності з мальовничою природою України. Невипадково на по- чатку оповідання згадується «батько наш» Квітка-Основ’яненко, який створив з своїх повістей «міцний човен», що довіку буде плавати на річці Леті. Водночас оповіда- ння «Закоханий чорт» є зразком обробки міфологічних мотивів повір’я про любов між чортом і відьмою та кмітливість запо- розьких козаків.


 

 

Ця фантастична історія трапилась з за- порозьким козаком Кирилом Келепом ще за часів славної Запорозької Січі. Розпові- дає її старий дідуган, нащадок запорожця, який в свій час теж був козаком і застав ще часи козацької вольниці. За сюжетом оповідання, втративши в бою коня, Кири- ло мандрує степом, шукаючи собі вірного друга, і потрапляє в історію з головними діючими особами – чортом за прізвись- ком Трутик і красунею Одаркою, яка не за власним бажанням, але все ж таки стала справжньою відьмою. Закоханий в Одар- ку чорт згоден виконати будь-яке прохан- ня відьми, аби остання залишилась з ним, в тому числі і допомогти в спасінні душі, про що мріє дівчина. Єдиною можливістю здійснити це, за думкою Трутика – це піти- 8 -
 
- 9 -
  
/ 96