/ 96
  

 

думи насіння поезії і чар. Як пшениця зріє на ниві і складається у копи і скирти, так і воно, те насіння, запавши у серце і дум- ку, зріє словесним колосом і складається у народні оповідання і легенди». Тобто ав- торська концепція твору цілком зрозуміла

– відображення високого художньго дару українського народу, сформованого на іс- торичній пам’яті в єдності з мальовничою природою України. Невипадково на по- чатку оповідання згадується «батько наш» Квітка-Основ’яненко, який створив з своїх повістей «міцний човен», що довіку буде плавати на річці Леті. Водночас оповіда- ння «Закоханий чорт» є зразком обробки міфологічних мотивів повір’я про любов між чортом і відьмою та кмітливість запо- розьких козаків.- 8 -
  
/ 96