/ 96
  

 

критиків, зокрема Петров в праці «Очер- ки истории украинской литературы», за- дається питанням: «Иногда прямо недо- умеваешь, какая реальная подоплёка его рассказа, что он хотел сказать и с какой целью написал его?» На відміну від лі- тературознавців           історику         частіше           від- кривається реальна основа, на якій ви- никла легенда, яка згодом була записана і опрацьована письменником. Ключ до розуміння «подоплёки» оповідання, як і мета автора при його створенні, криється в заключному абзаці тексту «Закоханого чорта»: «Щоб не розвіялось по світу те, як кажуть, фантастичне оповідання ді- дугана, я списав його для моїх земляків. Наша чудова українська врода, нагрітая гарячим  полуденним  сонцем,  навіва  на- 7 -
  
/ 96