/ 96
  

 

кі критики вважають «Закоханого чорта», як і інші твори, опрацьовані письменни- ком з усної народної творчості, малоціка- вими з науково-етнографічної точки зору. Так, ще на початку XX ст. з цього приво- ду літературознавець Єфремов в «Історії українського письменництва» писав: «Це наче гарненькі брязкотельця, оброблені рукою справжнього майстра, але чогось більшого понад зовнішню красу вимагати від них не можна: автор ніколи не сягає вглиб подій, не спиниться над внутрішнім змістом, а промайне зверху над подіями, беручи їх здебільшого з гумористичного боку». Звертаючи увагу на прикрашення дійсності, казковість сюжетів, перепле- тіння реальності з фантазією в творчих доробках  Олекси  Стороженка,  частина- 6 -
  
/ 96