/ 96
  

 

час своїх подорожей по Україні активно збирає легенди і перекази, як то кажуть, з народних уст. Особливо приваблюють митця сюжети з історії козацької вольни- ці, запорозькі старожитності. Найбільш цікаві перлини народної творчості пись- менник переробляє і публікує на початку

60-х років XIX століття у вигляді серії оповідань, серед яких своє місце займає фантастична легенда «Закоханий чорт». Літературна критика виділяє це оповіда- ння як один з найкращих художніх творів автора раннього періоду, в якому багато природного мистецтва, грації, щиро укра- їнського гумору. Мова оповідання напро- чуд барвиста, відрізняється незвичайною образністю та пластичністю. Разом з тим, при художній виразності оповідання, дея-


 

 

кі критики вважають «Закоханого чорта», як і інші твори, опрацьовані письменни- ком з усної народної творчості, малоціка- вими з науково-етнографічної точки зору. Так, ще на початку XX ст. з цього приво- ду літературознавець Єфремов в «Історії українського письменництва» писав: «Це наче гарненькі брязкотельця, оброблені рукою справжнього майстра, але чогось більшого понад зовнішню красу вимагати від них не можна: автор ніколи не сягає вглиб подій, не спиниться над внутрішнім змістом, а промайне зверху над подіями, беручи їх здебільшого з гумористичного боку». Звертаючи увагу на прикрашення дійсності, казковість сюжетів, перепле- тіння реальності з фантазією в творчих доробках  Олекси  Стороженка,  частина- 5 -
 
- 6 -
  
/ 96