/ 96
  

 

час своїх подорожей по Україні активно збирає легенди і перекази, як то кажуть, з народних уст. Особливо приваблюють митця сюжети з історії козацької вольни- ці, запорозькі старожитності. Найбільш цікаві перлини народної творчості пись- менник переробляє і публікує на початку

60-х років XIX століття у вигляді серії оповідань, серед яких своє місце займає фантастична легенда «Закоханий чорт». Літературна критика виділяє це оповіда- ння як один з найкращих художніх творів автора раннього періоду, в якому багато природного мистецтва, грації, щиро укра- їнського гумору. Мова оповідання напро- чуд барвиста, відрізняється незвичайною образністю та пластичністю. Разом з тим, при художній виразності оповідання, дея-- 5 -
  
/ 96