/ 96
  

 

тих Гір як духовного осередку українсько- го козацтва потребує звернутись до назва- ного твору як до літературної пам’ятки.

Вперше оповідання «Закоханий чорт» було надруковано в 1861 році в лютнево- му номері журналу «Основа», який був визначений редакцією як «южно-русский литературно-учёный         вестник».                                      Журнал став першим українським періодичним виданням такого формату і друкувався в типографії П.О.Куліша в Петербурзі. Од- ним з самих активних авторів журналу був Олекса Петрович Стороженко, який пред- ставив редакції протягом 1861-1862 років майже два десятки оповідань, більшість з яких була написана в 50-ті роки XIX століття. Талановитий оповідач, знавець народної  мови,  Олекса  Стороженко  під


 

 

час своїх подорожей по Україні активно збирає легенди і перекази, як то кажуть, з народних уст. Особливо приваблюють митця сюжети з історії козацької вольни- ці, запорозькі старожитності. Найбільш цікаві перлини народної творчості пись- менник переробляє і публікує на початку

60-х років XIX століття у вигляді серії оповідань, серед яких своє місце займає фантастична легенда «Закоханий чорт». Літературна критика виділяє це оповіда- ння як один з найкращих художніх творів автора раннього періоду, в якому багато природного мистецтва, грації, щиро укра- їнського гумору. Мова оповідання напро- чуд барвиста, відрізняється незвичайною образністю та пластичністю. Разом з тим, при художній виразності оповідання, дея-- 4 -
 
- 5 -
  
/ 96