/ 96
  

 

тих Гір як духовного осередку українсько- го козацтва потребує звернутись до назва- ного твору як до літературної пам’ятки.

Вперше оповідання «Закоханий чорт» було надруковано в 1861 році в лютнево- му номері журналу «Основа», який був визначений редакцією як «южно-русский литературно-учёный         вестник».                                      Журнал став першим українським періодичним виданням такого формату і друкувався в типографії П.О.Куліша в Петербурзі. Од- ним з самих активних авторів журналу був Олекса Петрович Стороженко, який пред- ставив редакції протягом 1861-1862 років майже два десятки оповідань, більшість з яких була написана в 50-ті роки XIX століття. Талановитий оповідач, знавець народної  мови,  Олекса  Стороженко  під- 4 -
  
/ 96