/ 96
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступне слоВо

 

 

Черговий, VІ, випуск серії видань під рубрикою  «Письменники  XIX  століття про Святі Гори», присвячений творчості українського письменника О.П. Сторо- женка (1806-1874). Його оповідання під назвою «Закоханий чорт» створене на основі українського фольклорного епосу XIX  століття.  Разом  з  тим,  присутність в фантастичному сюжеті цілком реаль- них історичних постатей Святогірського Успенського монастиря і визначення Свя-


 

 

тих Гір як духовного осередку українсько- го козацтва потребує звернутись до назва- ного твору як до літературної пам’ятки.

Вперше оповідання «Закоханий чорт» було надруковано в 1861 році в лютнево- му номері журналу «Основа», який був визначений редакцією як «южно-русский литературно-учёный         вестник».                                      Журнал став першим українським періодичним виданням такого формату і друкувався в типографії П.О.Куліша в Петербурзі. Од- ним з самих активних авторів журналу був Олекса Петрович Стороженко, який пред- ставив редакції протягом 1861-1862 років майже два десятки оповідань, більшість з яких була написана в 50-ті роки XIX століття. Талановитий оповідач, знавець народної  мови,  Олекса  Стороженко  під- 3 -
 
- 4 -
  
/ 96