/ 96
  

 

ція міфа: порушення волі матері веде до перетворення дівчини у відьму, але це перетворення не є довічним, якщо проти волі нечистої сили стає християнська єд- ність та любов, щире каяття. Сутність цієї трансформації криється у відповіді пус- тельника запорожцю стосовно спасіння души Одарки: «Воля Божа, – каже пус- тельник, – може, й тут знайде спасіння, коли щире буде покаяніє. Я бачу, вона хоч і відьма, та менше лиха робила людям, як ті, що святош удають. Вона, каже, на путі грішному шукала спасіння, а другі так і з істинного путі збиваються».

За легендою, закоханий чорт після пе- ребування Кирила Келепа в Святих Горах втратив можливість керувати подіями і вимушений  служити  козаку  в  його  вій-


 

 

ськовій справі на Запорозькій Січі. Поки Кирило б’ється за батьківщину проти татар, відьма Одарка за благословінням пустельника залишається в Святих Го- рах, молиться в печерах п’ять років і че- кає повернення запорожця Кирила. Козак дотримує слова і повертається до Святих Гір, де одружується з Одаркою. Цікаво, що за легендою, вінчання проводить пус- тельник в печерному храмі, хоча за кано- нами церкви це таїнство провадиться в парафіяльному храмі. Захоплюючий роз- виток фантастичного сюжету гармонічно поєднується з описом мальовничої приро- ди  Придінців’я,  неповторного  ландшаф- ту Святих Гір, серед якого легко пізнати крейдяну скелю з печерами стародавнього монастиря, храм св. Миколая в скелі. В- 11 -
 
- 12 -
  
/ 96