/ 96
  

 


 

 

 

ББК 84(4РОС)5

С56

 

 

 

О.   П.   Стороженко.   Закоханий   чорт.   (вступ.   слово

В. М. Дєдова) – Донецьк: «Донбас» 2010. – 96 с.

 

ISBN 978-966-1615-26-6

 

 

VI випуск серії видань «Письменники XIX ст. про Свя- ті Гори», присвячений творчості українського письменника О.П. Стороженка. Фантастичне оповідання «Закоханий чорт» створено автором на основі українського фольклорного епосу XVIII-XIX ст., в якому Святі Гори показані як духовний осере- док запорізького козацтва, а чернець-пустельник – як запорука успіху в боротьбі з нечистою силою. В легенді багато природ- ного мистецтва, грації, щиро українського гумору, який, без- умовно, сподобається читачеві.

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-966-1615-26-6

 

© Дєдов В.М. Вступ. 2010

© Державний історико-архітектурний

заповідник у м. Святогірську – упорядкування 2010- 1 -
 
- 2 -
/ 96