/ 178
  

 


 

 

 

ББК 84(4РОС)5

С56

 

 

 

С.  Н.  Сергєєв-Ценський.  Сад.  (коментарі,  вступ.  слово

В. М. Дєдова) – Донецьк: «Донбас» 2010. – 176 с.

 

ISBN 978-966-1615-26-6

 

Повість    «Сад»    видатного    російського    письменника С.М. Сергєєва-Ценського публікується в серії видань «Пись- менники  XIX ст. про Святі Гори» (V випуск).

Твір написаний автором на «святогірських матеріалах» кінця XIX ст. і відтворює картини життя місцевого населен- ня  в  умовах  панування  адміністративно-  поліцейської  си- стеми в маєтності графа Рібопьєра. Головною ідеєю повісті є протест проти соціальної несправедливості і заклик   до протидії  існуючий  системі  експлуатації.  Твір  написаний  в

«неореалістичній» манері, характерній для раннього періоду творчості письменника.

Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавлятся історичним минулим Святогір’я і є шанувальниками літературного таланту С.Н. Сергєєва-Ценського.

 

 

ISBN 978-966-1615-26-6

 

© Дєдов В.М. Вступ. Коментарі. 2010

© Державний історико-архітектурний

заповідник у м. Святогірську – упорядкування 2010- 1 -
 
- 2 -
/ 178