/ 298
  

 

 

ББК  84(4РОС)5

Н50

 

 

Немирович-Данченко В.І.

Святі Гори (нариси та враження)

/авт.вступу та коментарів В.М.Дєдов/

- Донецьк: «Донбас» 2010 – 288 с.

 

 

Нариси відомого романіста XIX ст. Василя Івановича Немировича-Данченка (1844-1936) «Святі Гори» присвячені відомому в Україні пам’ятнику культури – Святогірському Успенському монастирю на Сіверському Дінці. Книга знайо- мить читача з цікавими особистостями і історичними місцями в Святих Горах картинами чернечого життя за стародавнім ста- тутом обителі.

Яскравий оповідач, В.І. Неміровіч-Данченко допомагає сучасному відвідувачу Святогір’я порівняти цей мальовничий куточок Донеччини в двох часових вимірах – XIX   та   XXI сторіччах.

 

 

 

 

 

ISBN  978-966-1615-26-6

 

© Дєдов В.М. Вступ. Коментарі. 2010

© Державний історико-архітектурний

заповідник у м. Святогірську - упорядкування 2010


 

 

 

ОГЛАВЛЕНIЕ

 

СТР.

Вступительное  слово  ......................... 5

I.             Путь  къ  монастырю.

–  Соловьиная  ночь  ............................ 15

II.           Прошлое  ............................................... 21

III.         Попъ  на  эпитимiи.  –  Гостиница....... 30

IV.          Во  двор& обители.

Трапезная.  –  Чайная  .......................... 38

V.           Утро  на  Святыхъ  Горахъ.

Видъ  монастыря  ................................. 46

VI.          На  пароме  ............................................ 53

VII.        Монастырскiя  дамы.

–  Женская  больница  .......................... 59

VIII.      Соборъ.  –  С&верный и  южный

монахъ  .................................................. 64

IХ.          У  казначея  въ  кель& ........................... 74

Х.           Выдающiеся  люди  –  Монахъ- фотографъ.  –  Монахъ-писатель  ....... 84

ХI.          На  пас&к&   ............................................ 96

ХII.        Съ  м&ловыхъ скалъ  ........................... 111



- 2 -
 
- 3 -
/ 298