/ 192
  

 

 

ББК 86.372.24

М91

 

 

А.М. Муравйов про Святі гори. Зб. творів. (Упор. В.М. Дєдов).

-Донецьк: «Донбас» 2010 - 192 с.

 

 

Ця книга - своєрідна збірка творів про Святі Гори відомого в XIX ст. письменника, релігійного діяча Андрія Миколайовича Муравйова. Основу збірки склали нариси «Святі Гори», написані після відвідування Святогірського монастиря в 1851 році. Крім нарисів до збірки увійшли: «Лист зі Святих Гір від 27 травня

1858» і некролог «Кілька слів на згадку Т.Б. Потьомкіної». Завершує збірку поетичний твір О. М. Муравйова, присвяче- ний історичній пам’ятці - печерного монастиря в крейдяній скелі. Упорядник видання, історик В. М. Дєдов супроводив збірку вступним словом, коментарями та ілюстраціями. Книга адресована широкому колу читачів і публікується в складі серії книг «Письменники XIX ст. про Святі Гори».

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-966-1615-26-6

 

© Дєдов В.М. Вступ. Коментарі. 2010

© Державний історико-архітектурний

заповідник у м. Святогірську - упорядкування 2010


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

 

 

Андрей  Николаевич  Муравьёв  (1806-

1874) – русский духовный писатель, поэт, церковный деятель. Его многочисленные произведения по вопросам истории церкви и богословия, описание святых мест и мо- настырей были широко известны не толь- ко в Российской империи, но и в Европе. Уже первые работы молодого писателя и поэта, обратили внимание не только люби- телей словесности, но и именитых поэтов и писателей. Так, А.С. Пушкин в отзыве на книгу А.Н. Муравьёва «Путешествие по Святым местам в 1830 году» писал: „С умилением и невольной завистью прочли- 2 -
 
- 3 -
/ 192