/ 124
  

 


 

 

 

ББК 84(4РОС)5

М56

 

 

 

Е.Л. Марков «Святі Гори. Поїздка по Дінцю». (коментарі, вступ. слово В. М. Дєдова)

– Донецьк: «Донбас» 2010. – 124 с. ISBN 978-966-1615-26-6

Нарис «Святі Гори» російського письменника Є.Л. Марко- ва продовжує серію видань «Письменники XIX ст. про Святі Гори», присвячену відомій історичній пам’ятці – Святогір- ському  Успенському  монастирю  на  Сіверському  Дінці.  По- ряд   з   творами   А.П.   Чехова,   В.І.   Немировича-Данченко. А.М. Мурав’йова, які вже видані в зазначеній серії, нотатки Євгена Маркова «Святі Гори» розширють уявлення читача про історичне минуле Святогірської Лаври, картини життя обителі напередодні бурхливих подій початку XX ст.

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-966-1615-26-6

 

© Дєдов В.М. Вступ. Коментарі. 2010

© Державний історико-архітектурний

заповідник у м. Святогірську – упорядкування 2010- 1 -
 
- 2 -
/ 124