/ 236
  

«Державний  історико-архітектурний  заповідник  в  м.  Святогірську» (м. Святогірськ Донецької обл.)

 

16. Усачук Анатолій Миколайович – канд. істор. наук, старший науковий співробітник відділу охорони пам’яток археології Донецького обласного краєзнавчого музею.

 

17. Філіпов Олександр Петрович – краєзнавець (м. Константинівка Доне- цької обл.)

 

18. Шалаєва  Наталія  Григорівна  –  старший  науковий  співробітник  КЗ

«Державний  історико-архітектурний  заповідник  у  м.  Святогірську» (м. Святогірськ Донецької обл.)

 

19. Шамрай  Анатолій  Васильович  –  старший  науковий  співробітник

Слов’янського краєзнавчого музею (м. Слов’янськ Донецької обл.)

 

20. Шарабан Світлана Сергіївна – головний зберігач фондів КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник в м. Святогірську» (м. Святогірськ До- нецької обл.)

 

21. Шутова Олена Станіславівна – художник-реставратор Харківського фі- ліалу Національного науково-дослідного реставраційного центру Украї- ни (м. Харків)- 235 -
  
/ 236