/ 236
  

Ст. 4 Хут. Зливка (м. Хайловка). Оз. «Перерва». В обрыве берега встреча- ются осколки кремня, кремневые вещи и керамика. Берег крутой спускается к воде здесь каждую весну вода вымывает целые горшки. Длина культ. участка шаг. 150 шир. не значительная.

Сибилев, тетр.2. 1921-1922 гг.

 

Ст. 5 Зливка «Пригин» - дорога на хут. Дуброва. Несколько не больших песчаных «лысинок», где валяются крупные осколки кремня и немного кера- мики. Осмотр поверх.

Сибилев, тетр.2. 1921-1922 гг.

 

Ст. 6 Хут. Зливка (м. Хайловка). Песчаный холм ¾ версты от Зливки по дороге к Романцам (так наз.часть хут. Дуброва). Здесь многочисленные следы тарденусской и д.р. культур неолита. На стоянке встречаются черепки посуды. Зубы и кости животных. Осмотр поверхностный.

Сибилев, тетр.2. 1921-1922 гг.

 

Приведений перелік археологічних пам’яток, відкритих М.В.Сібільовим дивним чином збігається з зашифрованим археологічним матеріалом, знайде- ним в 2008 р. в схованці археолога на подвір’ї по вул. Жовтневій в Святогір- ську [Шарабан С.С.,Мушка Е.О., 2009, с. 194-201].

 

 

Література

 

1.  Дедов В. Н., Давыденко В. В. Утраченная коллекция из собраний Н.В.Сибилёва (к вопросу о судьбе довоенногоСвятогорского краеведчес- кого музея) // Святогірський альманах 2008. - Донецьк, 2008. С56-70.

2.   Колесник А.В. Н. В. Сибилёв и С. Н. Одинцова: грани одной судьбы // Святогірський альманах 2009. - Донецьк, 2009. С. 179-188.

3.   Шарабан С. С., Мушка Е. О. Археологічна колекція М.В.Сібільова в фондах Святогірського історико-архітектурного заповідника // Святогір- ський альманах 2009. - Донецьк, 2009. С. 194-201.

 

 


 

Свідчення про авторів

 

1.    Голубєва Ірина Володимирівна – канд. істор. наук, старший науковий співробітник ДП ОАСУ «Слобожанська археологічна служба» (м. Харків)

 

2.   Гриб Володимир Костянтинович – помічник ректора Донецького інсти- туту автомобільного транспорту (м. Донецьк)

 

3. Давиденко Володимир Вікторович – викладач Краматорського економіко-гуманітарного інституту (м. Краматорськ Донецької обл.)

 

4.   Дєдов Володимир Миколайович – директор КЗ «Державний історико- архітектурний заповідник в м. Святогірську», засл. працівник культури України (м. Святогірськ Донецької обл.)

 

5.   Дєдова Ярослава Дмитрівна – зав. науково-просвітницьким відділом КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник в м. Святогірську» (м. Святогірськ Донецької обл..)

 

6.   Духін Олексій Йосифович – краєзнавець (м. Слов’янськ)

 

7.   Кіркач Геннадій Михайлович – краєзнавець (м. Слов’янськ)

 

8.   Жукова Наталія Анатоліївна – відповідальний секретар громадської організації «Бахмутська сіль» (м. Артемівськ)

 

9.   Колесник Олександр Вікторович – канд. істор. наук, доцент, Донецький національнальний університет (м. Донецьк)

 

10. Кондратьєв Андрій Вікторович – викладач історії ( м. Димитров )

 

11. Кравченко Едуард Євгенійович – старший науковий співробітник До- нецького обласного краєзнавчого музею (м. Донецьк)

 

12. Петренко  Олександр  Миколайович  –  краєзнавець,  викладач  історії

(м. Добропілля)

 

13. Пітер ван ден Ауденрайн – філолог, дослідник архіву Паардекооперів з

Нідерландів (м.Гаага)

 

14. Соловкін Олексій Олексійович – краєзнавець (м.Миколаївка Донецької обл.)

 

15. Соляник Ганна Анатоліївна – зав. відділом «історичний музей» КЗ- 233 -
 
- 234 -
  
/ 236