/ 236
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до розділу I


 

Духін О.Й. Кіркач Г.М.

 

Археологічний звіт С.М. Одинцової 1945 року

(з довоєнних щоденникових записів археолога М.В. Сібільова)

 

Археологічний звіт наукового співробітника Інституту Археології АН УРСР Одинцової С.М., складений навесні 1945 року у вигляді зошита, по- трапив випадково до авторів цього повідомлення в 1989 році. Враховуючи неабияку наукову цінність інформації, що містив вказаний звіт, було вирі- шено зробити копію звіту, або витяги з нього. Бажання залишити у власно- му архіві записи колишнього директора Святогірського краєзнавчого музею періоду 1934-1942 рр., дружини і вірного помічника відомого українського археолога М.В. Сібільова підсилювалось спогадами про особисте знайом- ство з С.М.Одинцовою автора цього повідомлення, молодого краєзнавця з Слов’янська,Олексія Духіна в далекому 1957 році. Знайомство Духіна О.Й. з Одинцовою С.М. та столичним археологом Тєлєгіним Д.Я. відбулось в Із- юмському краєзнавчому музею при передачі археологічного матеріалу із сло- боди Рубцевої (сучасні с. Рубці).

Перепис щоденника було закінчено 14 грудня 1989 р. Нажаль подальша доля оригінала авторам невідома.

Описання стоянок і поселень, відкритих Миколою Вікентійовичем Сібі- льовим, було укладене на основі багатолітніх щоденних записів за 1921 по

1940 роки, під час розвідок по Сіверському Дінцю. Описання стоянок скла- дається із 60 сторінок, які пронумеровані червоним олівцем на обох сторін- ках у верхній частині листків. На політурках посередені дві чорні тясми для зв’язування зошита. На сторінці 20 є примітка з автографом С. Одинцова та датою складання звіту - 15.03.1945 р.

На першій стор. зошита текст:

 

Описание стоянок, открытых и обследованных Н.В. Сибилевым за 1920- 1941 гг. составл. по материалам его дневников.

 

На другій стор. перераховано стоянки, а також указано на яких сторінках: Стоянки:

Петровские – 1-17

Веревкинские – 19

Протопоповские – 21-23

Дробывшевские – 25-29- 229 -
 
- 230 -
  
/ 236