/ 236
  

УДК 902.6

ББК Т4(4УКР)

С.25

Святогірський альманах 2010 Збірка наукових праць.

КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник у м.Святогірську». Донецьк. Видавницьтво «Донбас», ООО «РА Ваш імідж», 2010. – 196 с.

 

 

Редакційна колегія

 

Добров П. В. – докт. істор. наук, проф. (гол. редактор) Колесник О.В. – канд. істор. наук, доцент (заст. гол. редактора) Єрхов Р.П. – докт. істор. наук, проф.

Нікольський В.М. – докт. істор. наук, проф. Пірко В.О. – докт. істор. наук, проф. Крапівін О.В. – докт. істор. наук, проф. Темірова Н.Р. – докт. істор. наук, проф. Дєдов  В.М. – редактор-упорядник

 

 

 

 

В збірнику «Святогірський альманах 2010» публікуються результати науко- вих досліджень останнього часу, які присвячені історико-культурній спадщині Свя- тогірського історичного ареалу в Донецькій області  та окремим об’єктам культурної спадщини України.

До збірки залучені статті, повідомлення науковців Державного історико- архітектурного заповідника, інших музейних і наукових  закладів  Донецької та Хар- ківської областей.

 

Рекомендовано до друку Науковою радою КЗ «Державний історико-архівний заповідник у м. Святогірську», протокол № 8 від 18. 11. 2010 р.

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-966-1615-48-8

 

© КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник у м . Святогірську», 2010- 2 -
  
/ 236