левый узор
 
Архив новостей

 

Фото отчет о прошедших 20-12-2010г. Научных чтений.

Открытие чтений. Выступает В.Н. Дедов

Участники чтений

Археологічне дослідження фортець Ізюмської укріпленої лінії.

Голубєва Ірина Володимірівна

– старший науковий співробітник ДП ОАСУ

«Слобожанська археологічна служба» (м.Харків)

Пальчатая фибула из Святогорья

Давиденко Володимир Вікторович,

викладач Краматорського економіко -гуманітарного інституту

(м.Краматорськ)

Археологическое краеведение Донбасса (А.И.Абрамов. Штрихи к портрету)

Колесник Олександр Вікторович

-канд. істор. наук., доцент, Донецький національнальний університет

(м. Донецьк)

Христианское население среднего течения Северского Донца в X-XIII вв.

Шамрай Анатолій Васильович

- старший науковий співробітник Слов'янського краєзнавчого музею

( м. Слов'янськ Донецької обл.)

Запорозькі козаки в Святих Горах
(за історичними джерелами і народними переказами XVIII-XIX ст.)

Дєдов Володимир Миколайович

- директор КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник в м. Святогірську,
засл. працівник культури України (м. Святогірськ Донецької обл.)

Благодійна діяльність князя М.Б. Голіцина в Україні

Дєдова Ярослава Дмитрівна

- зав. науково-просвітницьким відділом
КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник в м. Святогірську»
(м. Святогірськ Донецької обл..)

Святые Горы глазами Леоноры Паардекоопер
(к вопросу об истории курортного дела в Святогорске)
Жукова Наталія Анатольївна
– відповідальний секретар громадської організації „Бахмутська сіль”
(м. Артемівськ)
.
Святогорские рисунки и фронтовой дневник художника В.В.Зимина
Шалаєва Наталія Григорівна
– старший науковий співробітник
КЗ „Державний історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську”
.
Колекція народної ікони
в фондах Святогірського державного історико-архітектурного заповідника
(комплектація та реставрація)
Шарабан Світлана Сергіївна
- головний зберігач фондів
КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник в м. Святогірську»
(м. Святогірськ Донецької обл.)
.
Восхождение к образу
(к вопросу о популяризации современного сакрального искусства
в выставочной деятельности музейных учреждений)
Соляник Ганна Анатоліївна
– зав. відділом „історичний музей”
КЗ «Державний історико- архітектурний заповідник в м. Святогірську»
( м. Святогірськ Донецької обл.)
.
Археологічний звіт С.М. Одинцової 1945 року
(по щоденникових записах 1921-1941 рр археолога М.В. Cібільова).
Духiн Олексiй Йосипович
- краєзнавець ( м. Слов'янськ Донецької обл.)
.
Дослiдження п с. Черкаське, та старовинному роду Шидловських.
Максименко Олег Леонiдович
-краєзнавець, м. Краматорськ.

 

 

Програма наукових читань.

за підсумками досліджень 2010 року ( до 30 річчя Святогірського історико-архітектурного заповідника)

 

20 грудня 2010 р.

 

10.00 – 11.00 Зустріч і реєстрація учасників

(корпус № 20, хол виставкових залів).Знайомство

з експозицією виставки «Восхождение к образу».

 

11.00 – 11.15. Відкриття читань. Презентація наукової збірки «Святогірський альманах 2010».

(актовий зал, корпус № 20,2 поверх).

 

Програма виступів

 

Регламент : доповіді - до 15 хв.; повідомлення до 5 хв.

 

11.15.-11.30. Археологічне дослідження фортець

Ізюмської укріпленої лінії.

Голубєва Ірина Володимірівна

– старший науковий співробітник ДП ОАСУ «Слобожанська археологічна служба» (м.Харків)

 

11.30.-11.45. Пальчатая фибула из Святогорья

Гриб Володимир Костянтинович,

-помічник ректора, Донецький iнститут автомобільного транспорта

 

Давиденко Володимир Вікторович,

викладач Краматорського економіко -гуманітарного інституту (м.Краматорськ)

 

11.45.-12.00. Исследования пещерных сооружений в районе села Богородичное Славянского района Донецкой обл.

Кондратьєв Андрій Вікторович

-викладач історії (м.Димитров Донецької обл.)

 

12.00.-12.15. Археологическое краеведение Донбасса (А.И.Абрамов. Штрихи к портрету)

Колесник Олександр Вікторович

-канд. істор. наук., доцент, Донецький національнальний університет (м. Донецьк)

 

Давиденко Володимир Вікторович

-викладач Краматорського економіко-гуманітарного інституту

(м. Краматорськ Донецької обл.)

 

Шамрай Анатолій Васильович

-старший науковий співробітник Слов'янського краєзнавчого музею ( м. Слов'янськ Донецької обл.)

 

12.15.-12.30. Постройки Сидоровского комплекса хазарского времени (по материалам раскопок 2010 г.)

Кравченко Едуард Євгенійович

– старший науковий співробітник Донецького обласного краєзнавчого музею (м. Донецьк)

 

Петренко Олександр Миколайович

– краєзнавець, викладач історії (м. Добропілля Донецької обл.)

 

12.30.-12.45. Христианское население среднего течения Северского Донца в X-XIII вв.

Шамрай Анатолій Васильович

- старший науковий співробітник Слов'янського краєзнавчого музею ( м. Слов'янськ Донецької обл.)

 

Соловкін Олексій Олексійович

– краєзнавець ( м.Миколаївка Донецької обл.)

 

Філіпов Олександр Петрович

– краєзнавець ( м. Константинівка Донецької обл.)

 

12.45.-13.00. Обговорення доповідей.Підсумки виступів по розділу: Археологічні дослідження

 

13.00-13.30. Перерва.

 

13.30.-13.45. Запорозькі козаки в Святих Горах (за історичними джерелами і народними переказами XVIII-XIX ст.)

Дєдов Володимир Миколайович

- директор КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник в м. Святогірську, засл. працівник культури України (м. Святогірськ Донецької обл.)

 

13.45.-14.00. Благодійна діяльність князя М.Б. Голіцина в Україні

Дєдова Ярослава Дмитрівна

- зав. науково-просвітницьким відділом КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник в м. Святогірську» (м. Святогірськ Донецької обл..)

 

14.00.-14.45. Святые Горы глазами Леоноры Паардекоопер (к вопросу об истории курортного дела в Святогорске)

Жукова Наталія Анатольївна

– відповідальний секретар громадської організації „Бахмутська сіль” (м. Артемівськ)

 

14.45.-15.00. Восхождение к образу (к вопросу о популяризации современного сакрального искусства в выставочной деятельности музейных учреждений)

Соляник Ганна Анатоліївна

– зав. відділом „історичний музей” КЗ «Державний історико- архітектурний заповідник в м. Святогірську» ( м. Святогірськ Донецької обл.)

 

15.00.-15.15. О сборнике Изюмского музея 1923 года издания (история одного экземпляра)

Усачук Анатолій Миколайович

-канд. істор. наук, старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток археології Донецького обласного краєзнавчого музею.

 

15.15.-15.30. Святогорские рисунки и фронтовой дневник художника В.В.Зимина

Шалаєва Наталія Григорівна

– старший науковий співробітник КЗ „Державний історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську”

(м. Святогірськ Донецької обл.)

 

15.30.-15.45. Колекція народної ікони в фондах Святогірського державного історико-архітектурного заповідника (комплектація та реставрація)

Шарабан Світлана Сергіївна

- головний зберігач фондів КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник в м. Святогірську» (м. Святогірськ Донецької обл.)

 

15.45.-16.00. Археологічний звіт С.М. Одинцової 1945 року (по щоденникових записах 1921-1941 рр археолога М.В. Cібільова).

Духiн Олексiй Йосипович

- краєзнавець ( м. Слов'янськ Донецької обл.)

 

16.00.-16.15. Синодик Киево-Печерской лавры из фондов Святогорского заповідника.

Дєдов Володимир Миколайович

- директор КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник в м. Святогірську, засл. працівник культури України (м. Святогірськ Донецької обл.)

 

16.15.-16.30. Підведення підсумків наукових читань.

 

 

 

Святогорье для археологов и историков является неиссякаемым источником исследований. Уникальность разнообразных находок удивительна. Ученые разного ранга отправляются в экспедиции, работают в архивах, музеях, библиотеках, исследуя тематику Святогорского исторического ареала.
Наиболее широко охватить спектр научных интересов относительно такого уникального явления в природном и исторически-культурном пространстве Украины как Святые горы на Северском Донце - цель редакционной коллегии сборников «Святогорский альманах». В стремлении познакомить мыслящего читателя с новыми открытиями в области исторической науки, сохранить уникальные памятники истории и культуры нашего края, было учреждено начало его изданий в 2006 году.
В 2006-2010гг. был проведен комплекс научно-исследовательских работ в  пределах территории  среднего течения  Северского  Донца - Святогорского исторического ареала. Результаты научных исследований этих лет опубликованы в ежегодных сборниках.
В 2010 году тематика исследований значительно расширена. Появились работы по современному сакральному искусству, материалы зарубежных личных архивов. В нынешний сборник   включено 15 статей и сообщений 21 автора - научных сотрудников Государственного историко-архитектурного заповедаика, Донецкого национального университета, Донецкого областного краеведческого музея, других научно-исследовательских, музейных и учебных заведений Украины. Редакционная коллегия издания представлена профессорско-преподавательским составом Донецкого национального университета.
Редактор-составитель – директор заповедника, засл. работник культуры Украины – Дедов В.Н.

 

2 декабря 2010 года.


Представители Святогорского историко-архитектурного заповедника приняли участие в XV международной научной конференции «Могилянские чтения», проведенной на базе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника 2-3 декабря 2010 года. Конференция посвященная проблемам сохранения и исследования музейных памятников,открылась вступительным словом Генерального директора заповедника М.Э. Громовой, которая огласила приветствие Министра культуры и туризма Украины М.А. Кулиняка. Приветствие Предстоятеля Украинской Православной Церкви, митрополита Киевского и Всея Украины Владимира (Сабодана) зачитал епископ Переяслав-Хмельницкий Александр. На пленарном заседании конференции 2 декабря с докладом на тему «Помяник Киево-Печерской лавры из фондов Святогорского историко-архитектурного заповедника» выступил директор заповедника В.Н.Дедов. Кроме 9 пленарных докладов на пяти секциях конференции представлено 129 докладов и сообщений по направлениям историко-философских исследований,искусствоведения археологии, музееведения, охраны и реставрации памятников. Текст доклада В.Н.Дедова приведен на сайте заповедника в разделе «Наши публикации».

 

26 ноября 2010 г.

Открытие выставки

"По итогам 20-ти летней творческой деятельности

художников Г.В. Жукова, и В.А. Теличко"

по монументальной росписи иконостасов

в православных храмах Украины, России, Белоруссии и Польши.


Небольшой фотоотчет об открытии.


 

 

12 ноября 2010г.


Юбилейные мероприятия, приуроченные к дате создания заповедника Донецким облисполкомом 12 ноября 1980 года. Торжества прошли в Донецком доме работников культуры. В составе мероприятий презентация  творческих проектов заповедника ,осуществлённых в последние месяцы:
1)Презентация 6-ти выпусков серии книг «Писатели XIX века о Святых Горах»:
т.1-«А.П.Чехов в Святых горах»-Донецк:Донбасс,2010.
т.2-«В.И.Немирович-Данченко. Святые горы»-Донецк:Донбасс,2010;
т.3-«А.Н.Муравьёв  Святые горы»-Донецк:Донбасс,2010;
т.4-«Е.Л.Марков   Святые горы»-Донецк: Донбасс,2010;
т.5-«С.Н.Сергеев-Ценский Сад»-Донецк:Донбасс,2010;
т.6-«О.П.Стороженко Закоханий чорт»-Донецьк,Донбас,2010.

2)Презентация сайта Святогорского историко-архитектурного заповедника в интернете – www.sgiaz.uamuseum.info

 
«ПерваяПредыдущая21222324СледующаяПоследняя»

Страница 23 из 24
 
 
 
 
   


Духовное наследие   Рейтинг@Mail.ru