левый узор
 
Архив новостей

 

В сборнике опубликованы 9 статей и сообщений по итогам археологических исследований 2011 года на территории Святогорского исторического ареала авторами из Донецкого национального университета, Донецкого областного краеведческого музея, научных учреждений г.Харькова, Краматорска, Славянска. Среди публикаций – открытие нового средневекового археологического памятника на границе Донецкой и Харьковской областей (авт. Давыденко В.В.), новые данные и находки Сидоровского средневекового городища (авт. Кравченко Э.Е. и др.), введение в научный оборот сведений о новых уникальных археологических артефактах ( авт. Гриб В.К.; Шамрай А.В., Щербина Т.А.).

В раздел «Исторические исследования» вошли 10 статей и сообщений представленных научными сотрудниками Святогорского историко-архитектурного заповедника, Артёмовского краеведческого музея, Славянского краеведческого музея, Острожского музея книги и книгопечатания. Среди публикаций этого раздела – исследования по уточнению лиц, захороненных на территории некрополя 19 в. Святогорской лавры (авт.Дедов В.Н.), история создания памятников Артёму в 20-х гг.20 века скульптором И.Кавалеридзе в Донбассе (авт.Дьяконова Е.Б. и др.),исследования по библиотеке 17 века Святогорского монастыря (авт. Позиховская С.В.), научные обоснования  реэкспозиции исторического музея Святогорского заповедника (авт.Шарабан С.С. и др.).

Сборник «Святогорский альманах 2011» можно приобрести в киосках и билетных кассах музея  Святогорского заповедника. Цена – 45 грн.

 

 

 

В наукових читаннях прийняли участь співробітники музеїв Донецької, Харківської, Рівненьської областей, Донецького і Харківського національних університетів, науково-реставраційних і науково-охоронних організацій і закладів з  Києва, Харкова, представники громадських організацій товариства охорони пам’яток і національної спілки краєзнавців. Всього було представлено 19 наукових доповідей і повідомлень 23 авторів, які увійшли до складу наукової збірки «Святогірський альманах 2011 р.». Наукові читання вів засл. працівник культури України, провідний науковий співробітник Святогірського історико-архітектурного заповідника В.М. Дєдов.

В межах програми  читань відбулося знайомство учасників з нової експозицією заповідника на тему «Дослідження і реставрація пам’яток Святогірського Успенського монастиря XVII-XIXст. в період 1981-2011 рр.», яка відкрилась в виставковому залі №1 корпусу № 20.

Перед початком доповідей  В.М.Дєдов презентував нове видання, присвячене подіям Вітзизняної війни 1812 року - «Князь Н.Б.Голицын и его Офицерские записки».

Учасники читань ознайомились з доповідями за тематикою:

Програма

наукових читань

«Сібільовські читання 2011»

Четвер, 22 грудня 2011 р. м. Святогірськ

 

11.30 - 11.45 Відкриття  читань. Презентація видань 2011р:

1. Наукової збірки “Святогірський альманах 2011”.

2.Книги «Князь Н.Б. Голицын и его Офицерские записки»

11.45 - 12.00 Можливості  аерофотозйомки  у дослідженні   пізньосередньовічних   фортець  (за   матеріалами  Цареборисова).

Голубєва  Ірина  Володимирівна

- канд.  історичних  наук,  старший  науковий співробітник ДП ОАСУ «Слобожанська археологічна служба» ( м. Харків )

12.00 - 12.15 Культовая  фигурка  раннесредневекового  времени  из  Святогорья.

Гриб  Володимир  Костянтинович

- проректор  по науково-педагогічній роботі, зав. кафедрою «Соціальні   дисципліни»   Донецької   академії    автомобільного   транспорту

(м. Донецьк)

12.15 - 12.30 Новый  комплекс раннего средневековья «Государев Яр»  в  Святогорье.

Давиденко  Володимир  Вікторович

- викладач кафедри історії і культурології Краматорського економіко-гуманітарного  інституту  (м. Краматорськ   Донецької   обл.)

Гаврилова  Олександра  Миколаївна

- студентка  Краматорського   економіко-гуманітарного  інституту  - (м.Краматорськ  Донецької обл.)

12.30 - 12.45 Каменный  век  Сидоровского  городища (предварительная  публикация)

Коваль  Юрій  Георгійович

- старший науковий співробітник  Донецького обласного краєзнавчого музею  (м.  Донецьк)

Колесник  Олександр  Вікторович

- канд. історичних  наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства, археології і методики викладання історії Донецького національного  університету  (м. Донецьк)

12.45 - 13.00 Taphonomic    analysis    of    the    Donbass Middle   Palaeolithic   sites.

Колесник Олександр Вікторович

- канд. історичних наук, доцент кафедри історіографії, джерело-знавства, археології і методики викладання історії Донецького національного  університету  (м. Донецьк)

13.30 - 13.45 Исследования средневекового комплекса  в

с. Сидорово (Донецкая область) на Северском Донце в 2011 г.

Кравченко  Едуард  Євгенович

- старший науковий співробітник Донецького обласного краєзнавчого музею (м. Донецьк)

Петренко  Олександр  Миколайович

- краєзнавець,  викладач  історії   ЗШ № 7  м.  Добропілля Донецкої обл.

Спинов  Віталій  Васильович

- молодший науковий співробітник Донецького обласного краєзнавчого  музею  (м. Донецьк)

13.45 - 14.00 Дослідження стоянки пізнього палеоліту  біля  с.  Кам'янка   на  Харківщині   у   2010 -2011 рр.

Сніжко  Ірина  Анатоліївна

- канд. історичних наук, доцент кафедри історії Української державної академії  залізничного  транспорту  (м.  Харків)

14.00 - 14.15 Свинцовая  булла   князя  Изяслава  Мсти-

славича  из  Подонцовья.

Шамрай  Анатолій  Васильович

- старший  науковий  співробітник  Слов'янського  краєзнавчого музею

(м. Слов'янськ  Донецької обл.)

Соловкін  Олексій  Олексійович

-  краєзнавець  ( м. Миколаївка  Донецької обл.)

Філіпов  Олександр  Петрович

-  краєзнавець  (м. Костянтинівка  Донецької  обл.)

14.15 - 14.20 Нео-энеолитическая роговая мотыга  из   Северского  Донца.

Щербина  Тетяна  Анатоліївна

- студентка  Донецького  національного  університету (м. Донецьк)

14.20 - 14.35 Захоронения  Де Волан   в  Святогорской лавре (к  вопросу  об  атрибутации  погребений)

Дєдов  Володимир  Миколайович

- провідний науковий співробітник КЗ «Державний історико-архітектурний  заповідник  в  м.  Святогірську»,  засл.  працівник  культури України   (м. Святогірськ  Донецької  обл.)

14.35 - 14.40 Редкий   образец   древнерусской   мелкой пластики  XIV  века  из  фондов  Святогорского  историко-архитектурного  заповедника.

Дєдов  Володимир  Миколайович

- провідний науковий співробітник КЗ «Державний історико-архітек-турний  заповідник  в  м.  Святогірську»,  засл.  працівник  культури України   (м. Святогірськ  Донецької  обл.)

Шамрай  Анатолій  Васильович

- старший  науковий  співробітник  Слов'янського  краєзнавчого музею

(м. Слов'янськ  Донецької  обл.)

15.00 - 15.05 Презентаційні  матеріали  по  Святогір-ському  історико-архітектурному заповіднику  в сучасному

інформаційному  просторі.

Дєдова Ярослава Дмитрівна

- зав.  науково-просвітницьким   відділом  КЗ  «Державний  історико-

архітектурний    заповідник    в    м.  Святогірську»   (м.  Святогірськ Донецької  обл.)

15.05 - 15.20 Пам'ятники   Артему   І. Кавалерідзе.

Д'яконова  Євгенія  Борисівна

-  мистецтвознавець, науковий  співробітник Артемівського краєзнав-чого  музею  (м. Артемівськ  Донецької  обл.)

Тропіна  Тетяна  Григорівна

- науковий співробітник Артемівського краєзнавчого музею (м. Артемівськ Донецької обл.)

Дєдов  Володимир  Миколайович

- провідний науковий співробітник КЗ «Державний історико-архітектурний  заповідник  в  м.  Святогірську»,   засл.  працівник  культури України  (м.  Святогірськ  Донецької  обл.)

15.20 - 15.25 Нові  документи  для  історії  Ізюмського музею  і  біографії  М.В. Сібільова.

Ісаєв  Олександр  Яковлевич

-  викладач  історії,  засл.  працівник  освіти  України   (с. Богуславка  Борівського  р-ну  Харківської обл.)

Духін  Олексій  Йосипович

- краєзнавець, член  т-ва «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка (м. Слов'янськ Донецької  обл.)

15.25 - 15.40 Стародруки   XVII  ст.  в  Святих  Горах.

Позіховська  Світлана  Володимирівна

- директор музею книги і друкарства Острозького державного історико-культурного  заповідника  (м. Острог  Рівненської  обл.)

 

15.40 - 15.55 Науково-проектні   рішення   реекспозиції

історичного  музею  Святогірського  заповідника  на сучас-ному етапі.

Шарабан  Світлана  Сергіївна

- головний  зберігач  фондів  КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник  в  м. Святогірську»  (м. Святогірськ  Донецької  обл.)

15.55 - 16.10 Досвід управління об'єктами  культурної спадщини    громадою   Свято-Успенської    Святогірської  лаври.   Матеріали   міжнародного  семінару   в   Києві.

Дєдов  Володимир  Миколайович

- провідний науковий співробітник КЗ «Державний історико-архітектурний  заповідник   в  м. Святогірську»,   засл.  працівник  культури України  (м. Святогірськ  Донецької  обл.)

16.10 - 16.15 Памятник  графу  М.И. Платову  (новые находки)

Дєдов Володимир Миколайович

- провідний науковий співробітник КЗ «Державний історико-архітектурний  заповідник   в   м. Святогірську»,  засл.  працівник  культури України  (м.  Святогірськ  Донецької  обл.)

16.15 - 16.20 Конкурсні проекти Святогірського запо-відника   на  3-му  Всеукраїнському   музейному   фестивалі  «Музеї  України  у  всесвітньому  культурному  просторі».

Соляник  Анна  Анатоліївна

-  зав.   відділом   «історичний   музей»   КЗ   «Державний    історико-архітектурний     заповідник   у    м.  Святогірську»    (м.  Святогірськ  Донецької  обл.)

По закінчені виступів учасники читань відвідали історичний музей заповідника, в експозиційних залах якого відбулася в 2011 році суттєва реекспозиція.

 

 

Фоторепортаж з наукових читань в Святогірську

Іл.1. Учасники наукового семінару « Сібільовські читання 2011»

Іл.2. Відкриття читань головою наукової ради Святогірського заповідника В.М.Дєдовим.

Іл.3. Прецентація наукової збірки «Святогірський альманах 2011» заступником редакційної колегії канд..істор. наук О.В.Колесником

Іл.4. Презентація книги «Князь Н.Б.Голицын и его Офицерские записки»

упорядником видання В.М.Дєдовим

Іл.5. З доповіддю виступає к.і.н., доцент ДНУ О.В.Колесник (м.Донецьк)


Іл.6.  З доповіддю виступає к.і.н., директор ДП ОАСУ «Слобожанська археологічна служба» І.В.Голубєва (м.Харків)


Іл.7. З доповіддю виступає викладач Краматорського економіко-гуманітарного інституту Давиденко В.В. (м.Краматорськ).


Іл.8. З доповіддю виступає ст..науковий співробітник Слов’янського краєзнавчого музею А.В.Шамрай (м.Слов’янськ).


Іл.9. З доповіддю виступає науковий співробітник Артемівського краєзнавчого музею Абрамов О. Є. (м.Артемівськ)


Іл.10. З доповіддю виступає зав. науково-просвітницьким відділом Святогірського заповідника Я.Д.Дєдова (м.Святогірськ)


Іл.11. З доповіддю виступає засл. працівник освіти України, викладач історії Ісаєв О.Я.(с.Богуславка,Борівський р-н, Харківська обл..).


Іл.12. З доповіддю виступає провідний науковий співробітник Святогірського заповідника В.М.Дєдов


Іл.13. З доповіддю виступає  зав. відділом «Історичний музей» Святогірського заповідника А.А.Соляник (м.Святогірськ)

Іл.14. Науково-проектні рішення по новій експозиції музею представляє в.о. директора заповідника С.С.Шарабан

 

 

 

Художественная  выставка «Восхождение к образу» приурочена к 20-летию совместной творческой деятельности заслуженных художников Украины Геннадия Жукова и Владимира Теличко в области монументальной росписи и создания иконостасов в православных храмах Украины, России, Белорусии, Польши..

 

На 39 презентационных холстах представлено более 120 композиций храмовой росписи и иконостасов в 14 сакральных объектах четырёх стран - Украины, России, Белоруссии, Польши. Наибольший объём выставки занимают иллюстрации к росписи интерьеров Преображенского кафедрального собора  (нижняя церковь Сергия Радонежского) и храма Георгия Победоносца в Донецке, а также двух церквей в Польше:   православного храма Святого Духа в г. Белостоке и церкви Иоанна Крестителя в г. Гайновке.

Материалы выставки охватывают 20 летнюю творческую работу двух донецких художников Г.Жукова и В.Теличко, выполненную самостоятельно в небольших храмах России ( храм Георгия Победоносца в п.Дальний Липецкой области),Украины (иконостасы храма Казанской иконы Божьей матери в п.Новый Свет Старобешевского р-на Донецкой области, пещерных храмах Алексея человека Божьего и  церкви пр.Антония и Феодосия в Святогорской лавре), или в составе бригад художников иконописцев, когда речь идёт о крупных сакральных объектах. Во  всех случаях организаторы выставки представили кроме презентационных материалов монументальной росписи  в формате 2 х 0,8 м, рабочие фотоматериалы и текстовую информацию по  храмам Украины, России,  Белоруссии и  Польши.

Выставка создана как передвижная. До представления в г. Краматорске, выставка экспонировалась в выставочных залах Святогорска, Славянска, Макеевки, Донецка, а также на   III Всеукраинском музейном фестивале в г. Днепропетровске.

В открытии выставки приняли участие один из авторов выставки, ведущий научный сотрудник Святогорского историко-архитектурного заповедника В.Н.Дедов,   музейные работники, представители общественных организаций, средств массовой информации. В  открытии выставки  принял участие квартет духовной музыки школы искусств №1 г. Краматорска.

Выставка открыта для посещения с 20 декабря  2011 г. и продлится до 30 января 2012 г.

 

ФОТОРЕПОРТАЖ

ил.1.  Открытие выставки директором музея истории г.Краматорска Волошиной Н.Е. 


 

Ил.6.  Экскурсия по выставке


 
На Международной научной конференции «XVI Могилянские чтения», которая состоялась 1-2 декабря  в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике заслушан доклад научных сотрудников Святогорского заповедника и Славянского краеведческого музея на тему Каменная резная иконка XIV века "св. Николай и семь спящих отроков эфесских" из фондов Святогорского историко-архитектурного заповедника».
Международная научная конференция «Могилянские чтения», которая ежегодно проводится на базе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника состоялась 1-2 декабря на тему «Христианские реликвии: изучение, сохранение, экспонирование».
В программе конференции доклады ведущих историков, археологов, философов, искусствоведов из шести стран: Украины, России, Белоруси, Молдовы, Польши, Израиля. В конференции приняли участие 17 музеев, 11 заповедников, 23 научно-исследовательских учреждения и вуза.
Среди участников конференции – представители Донецкой области – Святогорский историко-архитектурный заповедник и Славянский краеведческий музей. На секции  «Искусствоведческие аспекты изучения сакральных памятников» был представлен доклад ведущего научного сотрудника Святогорского заповедника В.Н.Дедова и старшего научного сотрудника Славянского краеведческого музея»  А.В.Шамрай  на тему «Каменная резная иконка XIV века «св.Николай и семь спящих отроков эфесских» из фондов Святогорского историко-архитектурного заповедника».
В программе мероприятий презентация научного  сборника «Могилянские чтения 2010» в составе которого  опубликована статья В.Н.Дедова «Помяник Киево-Печерской лавры из фондов Святогорского историко-архитектурного заповедника»
С текстом  доклада В.Дедова и А. Шамрай на XVI Могилянских чтениях можно ознакомится  на сайте в разделе «Наши публикации».

Фоторепортаж о конференции «Могилянские чтения 2011»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ноября открыта выставка сакрального искусства «Восхождение к образу»  в Донецком Доме работников культуры. Выставка    приурочена к 20 летию    соборной работы заслуженных художников Украины Геннадия Жукова и Владимира Теличко по созданию монументальной росписи и иконостасов в 14 православных храмах Украины, России, Белоруссии, Польши.

В связи с подготовкой к юбилею 1025 – летия крещения Киевской Руси актуализируются вопросы популяризации современного сакрального искусства. Святогорским историко-архитектурным заповедником в 2010 году подготовлена передвижная выставка «Восхождение к образу», основанная  на сюжетах современной монументальной росписи 14 православных храмов Украины, Белоруссии, России, Польши, в которых в течении последних 20 лет плодотворно работали и продолжают работать два донецких художника Г.В.Жуков и В.А.Теличко. На 39 презентационных холстах представлены более 120 композиций росписи и иконостасов в 14 православных храмах четырех стран.

 

Геннадий Жуков и Владимир Теличко в своем творческом содружестве открыли новую страницу в работах над росписью подземного храма  преп. Антония и Феодосия и Алексеевской церкви в пещерах меловой горы Святогорского монастыря.

На выставке экспонируются иллюстрации к росписи интерьеров Свято-Преображенского кафедрального собора-нижняя церковь Сергия Радонежского и храма Георгия Победоносца в г. Донецке , 3-х  храмов в других районах Донецкой области, трех церквей в Польше: наибольшего православного храма Святого Духа в Белостоке, церкви Иоанна Крестителя в г. Гайновке, церкви в п. Зашцянки, а также 4-х храмов в различных регионах России,Белоруссии.

Художникам удается объединить в своем иконописном искусстве каноничность первообразов святых православной церкви с культурной традицией живописи Украины в XVII-XIXстолетиях. Лучшие примеры старых мастеров дают возможности дальнейшего развития образного решения вечных тем.

 

С 2010 года выставка экспонируется в выставочных залах музейных учреждений городов  Донецкой области, а также Днепропетровска (в рамках Всеукраинского музейного фестиваля).

 

Фоторепортаж об открытии выставки в Доме работников культуры.

Ил.1.Фрагмент выставки

ил.2.Открытие выставки директором Дома работников культуры М.Б.Калиниченко

Ил.3.Приветственное слово пресс-секретаря митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, протоиерея Георгия Гуляева

Ил.4.Авторы выставки,В.Дедов,Г.Жуков,В.Теличко

Ил.5.Засл.художники Украины В.Теличко и Г.Жуков

Ил.6.О создании выставки рассказывает ведущий научный сотрудник Святогорского заповедника В.Дедов

Ил.7.На открытии выставки стихи Г.Жукова декламировали студенты Донецких вузов

Ил.8.О создании монументальной росписи в православных храмах рассказывает Г.Жуков

Ил.9.О работе над росписью храма Святого Духа  в г.Белосток рассказывает В.Теличко

Ил.10.От союза художников на  выставке выступил засл.худ.Украины Г.Тышкевич

Ил.11.Экскурсия по выставке для участников её открытия

 

 
«ПерваяПредыдущая11121314СледующаяПоследняя»

Страница 12 из 14
 
 
 
 
   


Духовное наследие   Рейтинг@Mail.ru