левый узор
 
Архив новостей

 

15-19 квітня відбулася міжнародна наукова конференція  «XVII Слобожанські читання», що проходила в рамках міжнародного дня пам’яток та історичних місць і присвячена 150-річчю  від дня народження професора Рєдіна Є.К. (1863-1908), одного з засновників пам’яткоохоронної справи в Україні.

17 квітня 2013 р. на секції «Охорона культурної спадщини і музейна справа», яку вів заст..директора Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини Коваленко О.Д.  виступив з доповіддю « Святые Горы как историко-культурный ареал Украины» провідний науковой співробітник Святогірського історико-архітектурного заповідника В.М.Дєдов. Найбільш цікавими   на секції були  виступи Куделко С.М. з доповіддю «Історичні місця, пам’ятники які пов’язані з життям та діяльністю В.Н.Каразіна на Харківщині: проблеми охорони та збереження», Черкасової К.Т. з доповіддю «Методи реабілітації пам’яток архітектури в контексті сучасної нормативної пам’яткоохоронної документації», Дежко Л.А. з повідомленням «Чи потрібен Краснокутський дендропарк?».

Всьго на секцію було представлено 41 доповідь.

Текст доповіді В.М.Дєдова  викладений в розділі «Наші публікації».

 

Фоторепортаж з конференції дивиться нижче.

Іл.1.Відкриття конференції в актовому залі Харківського  художнього музею.


Іл.2. Вітальне слово Мазниченко І.В.- заст.. дир..з наукової роботи Шебекінського історико-художнього музею (Білгород.обл.РФ).

Іл.3.Вітальне слово Бондаренко Г.Б.-голови асоціації україністів, провід наук. співр. Інституту мистецтвознавства,фольклористики і етнології ім..Рильського М.Т. НАНУ.

Іл.4.Керівник секції охорони культурної спадщини заст..дир. «Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини О.Д.Коваленко»

Іл.5.Виступ Дєдова  В.М.- пров. наук. співр. СДІАЗ

Іл.6.Виступ Куделко С.М.- професора кафедри історіографії Харківського університету.

Іл.7. Виступ Черкасової К.Т.- доктора архітектури, зав. кафедрою реконструкції і реставрації архітектурних об’єктів ХНТУ ім..П.Василенка.

Іл.8.Виступ Дежко Л.А. – праправнучки  І.І.Каразіна , автора книг про вклад родини Каразіних  в розвиток освіти, культури, паркового мистецтва Слобожанщини.

Іл.9.Покладання квітів до могили  Є.К.Рєдіна учасниками конференції.

 

 

26 февраля 2013 года в Славянской городской библиотеке  состоялась презентация трех научных и научно – популярных изданий Святогорского заповедника, вышедших из печати в 2012 году:

1. Сборник научных статей «Святогірський альманах 2012».

2. Альбом – каталог художественно-археологической выставки «Святі Гори в історії Слобідської України».

3. Путеводитель  по залам исторического музея Святогорского историко-архитектурного заповедника.

В читальном  зале библиотеки собралась заинтересованная аудитория – студенты вузов, краеведы,учителя  истории, библиотечные и музейне работники.

Издания представлял ведучий научный сотрудник Святогорского историко-архитектурного заповедника, автор и составитель изданий, Владимир Дедов, который охарактеризовал структуру и содержание новых книг, возможность их использования в школьных программах, краеведческих факультативах, уроках по истории родного края.

В презентации приняли участие авторы научных работ, опубликованных в Святогорском альманахе 2012 из г.Славянска, Красного Лимана, Константиновки  старший научный сотрудник Славянского краеведческого музея Анатолий Шамрай, старший преподаватель  Украинской инженерно-педагогической академии Мария Рыжкова, краеведы Алексей Духин, Александр Филлипов,Вадим Кислов. На презентации выступили члены Национального союза краеведов  Украины, председатель Донецкой  организации Валерий Романько, журналист  Виктор Скрыпник, зав. отделом культуры Славянского Горсовета Юрий Кривун, директор библиотеки Лариса Мамедова.

Фоторепортаж о презентации зданий Святогорского заповедника 26 февраля 2013 года см.ниже.

В рамках презентации была организована выставка изданий Святогорского заповедника, вышедшие из печати в последние годы.

Презентуемые издания переданы в библиотеку г Славянска.

 

Фоторепортаж о презентации зданий Святогорского заповедника 26 февраля 2013 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

19 февраля 2013 года в областной научной универсальной библиотеке им. Н.К.Крупской состоялась презентация трёх научных и научно – популярных изданий Святогорского заповедника, вышедших из печати в 2012 году:

1.Сборник научных статей «Святогірський альманах 2012».

2.Альбом – каталог художественно-археологической выставки «Святі Гори в історії Слобідської України».

3.Путеводитель  по залам исторического музея Святогорского историко-архитектурного заповедника.

 

В лекционном зале библиотеки собралась заинтересованная аудитория – преподаватели школ г. Донецка, студенты-историки, краеведы.

Издания представлял ведущий научный сотрудник Святогорского историко-архитектурного заповедника Владимир Дедов, который охарактеризовал структуру и содержание новых книг, возможность их использования в школьных программах, краеведческих факультативах.

В презентации приняли участие авторы научных работ, опубликованных в Святогорском альманахе 2012, научные сотрудники Донецкого областного краеведческого музея Эдуард Кравченко и Виталий Спинов. На презентации выступили члены Национального союза писателей Украины, председатель Донецкой писательской организации Павел Кущ, главный редактор журнала Донбасс Виктор Логачёв, поэт Юрий Доценко.

В рамках презентации областной библиотекой им. Крупской была организована выставка изданий Святогорского заповедника, вышедшие из печати в последние годы.

Презентуемые издания переданы во все городские библиотеки области, и их содержание представлено на сайте заповедника и доступно всем пользователям интернета.

Ниже помещен фоторепортаж о презентации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 грудня 2012 року  в Святогірському історико-архітектурному заповіднику під час проведення   конференції «Сібільовські читання 2012» відбулась презентація щойно виданого збірника наукових праць «Святогірський альманах 2012», підготовленого до друку видавництвом «Донбас» і ТОВ «Ваш імідж».

Матеріали  збірки представлені  в розділі «Наші публікації».


 

 

21 грудня 2012 р. в Святогірському історико-архітектурному заповіднику відбулася наукова конференція «IV Сібільовські читання». На конференції, яка проводиться на базі заповідника щорічно в грудні місяці представлені результати наукових досліджень 2012 року Святогірського історичного ареалу. Цього року на конференцію представлені 17 доповідей 24 авторів з  Донецької, Харківської, Рівненьської областей.

В окремих тематичних розділах конференції «Археологічні дослідження», «Історичні і пам’яткоохоронні дослідження», «Музеєзнавство», «Матеріали до 200 річчя Вітчизняної війни 1812 р.»  представлені дослідження науковців  Святогірського і Острозького заповідників, Донецького обласного краєзнавчого музею, міських краєзнавчих і історичних музеїв  з Слов’янська,Артемівська,Харцизька. Цікаві доповіді представили дослідники з  Харківщини - Науково-дослідного реставраційного центру України і «Слобожанської археологічної служби».

Матеріали  конференції «IV Сібільовські читання» опубліковані в збірці «Святогірський альманах 2012».

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

« IV СІБІЛЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ 2012»

 

10.00.-11.00.

Реєстрація учасників читань (корпус № 20, хол виставкових залів).

Знайомство з експозицією  до ювілею 200-річчя       Вітчизняної війни 1812 р. «Не нам, не нам, - а имени Твоему» (виставковий зал №1 кор.№20).

11.00.- 11.30.

Відкриття читань (конференцзал, корпус №20, 2-й поверх).

Вступне слово Шарабан Світлани Сергіївни,  в.о. директора КЗ « Державний історико-архітектурний заповідник у м.Святогірську (СДІАЗ).

 

Вітальне слово Теміровой Надії Романівни, докт.істор.наук, проф..ДонНУ, члена Наукової Ради СДІАЗ,

 

Презентація видань 2012 року  (конференцзал,корпус №20, 2-й поверх).

Повідомлення Дєдова Володимира Миколайовича, провідного наукового співробітника СДІАЗ про видання:

 

1.«Святогірський альманах 2012».Збірник наукових праць.

2.« Святі Гори в історії Слобідської України». Альбом виставки.

3. «Історичний музей Святогірського історико-   архітектурного    заповідника. Путівник по експозиційних залах».

 

Вітальне слово Колесника Олександра Вікторовича,

канд. істор. наук, доц.ДонНУ, заст.. гол. редактора «Святогірський альманах 2012», члена Наукової Ради СДІАЗ

 

ДОПОВІДІ

Регламент: доповіді  до 15 хв.; повідомлення  до 5 хв.

Ведучий  Дєдов Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник СДІАЗ, засл. працівник культури України, редактор  упорядник збірки «Святогірський альманах 2012».

 

11.30.-.12.30.

 

I. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (конференцзал,корпус №20, 2-й поверх).

 

- До питання про атрибуцію лускоподібних копійок Московського царства (за матеріалами скарбу рубежу XVI - XVII ст. у Цареборисівській фортеці).

Голубєва Ірина Володимирівна

кандидат історичних наук, директор

ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба» (м.Харків).

 

 

- Исследования линии укреплений археологического комплекса

у с. Сидорово в 2012 г.

Кравченко Едуард Євгенійович

старший науковий співробітник Донецького обласного краєзнавчого музею (м.Донецьк).

 

- Гирьки и разновесы Сидоровского и Маяцкого археологических комплексов в среднем течении р.Северский Донец.

Спинов Віталій Володимирович

молодший науковий співробітник Донецкого областного краєзнавчого музею (м.Донецьк).

 

- Новые данные о древнерусских находках  в среднем течении Северского Донца.

Шамрай Анатолій Васильович

старший науковий співробітник Слов'янського краєзнавчого музею

( м. Слов'янськ Донецької обл.)

 

12.30.-13.00.  Перерва. Кава-брейк.

 

13.00.- 15.45.

 

II. ІСТОРИЧНІ І ПАМ'ЯТКООХОРОННІ ДОСЛІДЖЕННЯ

(конференцзал, корпус №20, 2-й поверх).

 

- Григорій Сковорода і святогірський ігумен Лаврентій   Кордет  (до питання про перебування в Святих Горах)

Дєдов Володимир Миколайович

провідний науковий співробітник КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник у м.Святогірську», засл. працівник культури України ((м.Святогірськ Донецької області).

- Дослідження та досвід збереження крейдяних печер   Святогірського монастиря  XVII ст.

Дєдов Володимир Миколайович

провідний науковий співробітник КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник у м.Святогірську», засл. працівник культури України ((м.Святогірськ Донецької області)

 

-  Інвестиційний проект «Садиба Потьомкіних XIX ст. в Святих Горах»

Дєдова Ярослава Дмитрівна

зав. науково-просвітницьким відділом КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник в м. Святогірську» (м. Святогірськ Донецької обл.)

 

-   Конезавод графа Г.І.Рібопьєра в Святих Горах

Духін Олексій Йосипович  краєзнавець (м. Слов'янськ Донецької області)

 

- Дослідження і реставрація ікон з колекції СДІАЗ в 2012 р.

Єрьоменко Тамара Іванівна

Художник-реставратор Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України (м.Харків)

- Церковь во имя Живоносного Источника Божией Матери слободы Зуевка в имении Иловайских  (II половина XVIII - начало XX века)

Пєтрова Марина Володимірівна

старший науковий співробітник музею історії м. Харцизька (м. Харцизьк Донецької області)

- Виставковий проект «Біблія у європейській культурній традиції

XVI-XIX ст.».

Позіховська Світлана Володимірівна

директор музею книги і друкарства м. Острога (Рівненьська область)

- Просвещение в Изюмском уезде с конца XVIII до начала XX века.

Рижкова Марія Сергіївна

кандидат педагогичних наук, старший викладач кафедри загальноінженерних  дисціплин Украинскої інженерно-педагогічної

академії (м.Слов'янськ)

- Заснування Цареборисова та особливості колонізаційних процесів

в Середньму Подінців' ї в XVI-XVII ст. (історіографія питання)

Чепіга Галина Геннадіївна

Кандидат історичних наук, викладач історії  Донецької загальноосвітньої школи I-III ступеню  (м. Донецьк).

15.45.-16.00.- Перерва. Кава-брейк.

16.00.- 16.40.

ДО ЮВІЛЕЮ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1812 РОКУ

(виставковий зал №1 корпусу №20)

-  Изюмские гусары.

Кіслов Вадим Петрович

краєзнавець (м. Красний Лиман Донецької області)

-   Мариупольский гусарский полк в Отечественной войне 1812 года.

Мурликін Андрій Володимирович

керівник Маріупольського відділення Клубу воєнно-історичної реконструкції « 4-й Маріупольський гусарський полк» (м. Маріуполь Донецької області)

- Виставка до 200 річчя Вітчизняної війни 1812 року

«Не нам, не нам, а имени Твоему»

Соляник Анна Анатоліївна

зав. відділом «історичний музей» КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник у м.Святогірську»

-    Славяносербия в Отечественной войне 1812.

Тропіна Тетяна Григорівна

науковий співробітник Артемівського краєзнавчого музею (м. Артемівськ Донецької обл.)

16.40.- 17.00 Підведення підсумків читань.

 

ФОТОРЕПОРТАЖ З КОНФЕРЕНЦІЇ


Іл.1.Відкриття  Сібільовських читань 2012 в.о.директором заповідника С.С. Шарабан

Іл.2.Учасники читань

Іл.3.Дискуссії донецьких і харківських археологів в кулуарах

Іл.4.Директор Слов’янського краєзнавчого музею Зандер Л.Я. і краєзнавець Духін О.Й.

Іл.5.Вітальне слово Колесника О.В., к.і.н.,доцента ДонНУ

Іл.6.Виступає  Муслімов К.Р. -  Харківська академія фізкультури

Іл.7.Виступає  Кравченко Е.Є.-  Донецький обласний  краєзнавчий музей

Іл.8.Виступає  Шамрай А.В. - Слов’янський краєзнавчий музей

Іл.9.Виступає Спинов В.В. - Донецький обласний краєзнавчий музей

Іл.10.Виступає Дєдов В.М.- Святогірський історико-архітектурний заповідник

Іл.11.Виступає Легейда А.В.- Національний науково-дослідний реставраційний центр (м.Харків)

Іл.12.Виступає Духін О.Й.- краєзнавець (м.Слов’янськ).

Іл.13. Виступає Чепіга Г.Г. - к. і. н.,загальноосвітня школа № 47 м.Донецька

Іл.14. Виступає Петрова М.В. - музей історії м. Харцизька

Іл.15. Виступає Кіслов В.П.- краєзнавець (м.Красний Лиман).

Іл.16. Виступає Соляник А.А.- Святогірський історико-архітектурний заповідник.

 

 
«ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя»

Страница 10 из 14
 
 
 
 
   


Духовное наследие   Рейтинг@Mail.ru