левый узор
 
Архив новостей

 

1-2 грудня  2016 року  відбулася міжнародна наукова конференція «XXI Могилянські читання», яка щорічно проходить на базі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Цього року конференція була присвячена темі «Музейництво і пам’яткоохоронна  справа України».

На конференції працювали 4 секції:

Секція 1.Історичні та джерелознавчі  дослідження,історія музейної справи.

Секція 2. Археологічні дослідження.

Секція 3. Мистецтвознавчі аспекти вивчення та реставрації сакральних пам’яток.

Секція 4. Проблеми збереження пам’яток.

Всього на пленарному і секційних засіданнях було представлено 84 доповіді науковців з України,Російської Федерації, Республіки Білорусь.

На пленарному засіданні  відбулася презентація нових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, в тому числі збірки наукових праць «Могилянські читання 2015 року», де опублікована стаття провідного наукового співробітника СДІАЗ, заслуженого працівника культури України  Володимира Дєдова на тему: «До питання про роль Потьомкіних у відродженні Святогірської пустині в XIX ст.(історіографічний аспект)».

На конференції «Могилянські читання» 2016 року, на секції «Історичні та джерелознавчі  дослідження,історія музейної справи» Володимир  Дєдов виступив з доповіддю на тему «До питання про створення Святогірської філії Всеукраїнського музейного городка (до 85 річчя)».

Тези доповіді представлені в розділі сайту «Наші публікації».


Фото з конференції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

25 листопада, у Слов’янському краєзнавчому музеї відбувся практичний семінар «Оригінал, Копія, Репліка». У рамках роботи «Музейної лабораторії»  під час семінару «Оригінал, Копія, Репліка»  Слов’янський краєзнавчий музей представив учасникам лабораторії та усім присутнім найцінніший експонат музейної колекції – бронзового водолія (акваманіл) XIII століття. Експонат був представлений  разом з копією та реплікою (реконструкцією) водолія з фондів Святогірського історико-архітектурного заповідника. Відповідно до мети семінару - ознайомити публіку із історією водолія, його значенням в європейському музейному просторі, а також проектом створення копії і реконструкції в первісному вигляді експонату були підготовлені доповіді фахівців.  Під час семінару були презентовані новітні технічні засоби (лупа з під світкою,електронний мікроскоп), які допомагають  відрізнити оригінал експонату від копії. Семінар був організований в рамках проекту «МУЗЕЙ ВІДКРИТО НА РЕМОНТ».  Результатом проекту є  виставки,  освітні заходи для музейників та відвідувачів,  методологічні рекомендації для подальшого розвитку музеїв. Ініціатива і впровадження вказаного проекту здійснюється в Українським кризовим медія – центром у рамках проекту «Українська ініціатива зміцнення громадської довіри» Агенства США з міжнародного розвитку.

В семінарі «Оригінал, Копія, Репліка» прийняли участь співробітники вказаного медіа-центру, наукові співробітники музею і заповідника, краєзнавці і працівники культури Слов’янська, громадські активісти. Перед аудиторією семінару виступили старший науковий співробітник Слов’янського краєзнавчого музею Анатолій Шамрай, провідний науковий співробітник Святогірського історико-архітектурного заповідника Володимир Дєдов,  куратор мистецького напрямоку Українського кризового медіа-центру, керівник проекту "Музей відкрито на ремонт".Леонід Марущак,

Фоторепортаж з семінару

(фото: Юлія Світла, Володимир Дєдов)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Археологічна виставка «Матеріальна та духовна культура населення Подінців’я в період середньовіччя (на прикладі городища Царине (Маяцьке)VIII-XIVстоліть» відкрилася для відвідування у виставковому залі Святогірського історико-архітектурного заповідника 28 вересня. Виставка підготовлена  історико-архітектурним заповідником за участю Слов’янського краєзнавчого музею і Музею археології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна  з нагоди 90-річчя  досліджень городища  біля  с. Маяки Слов’янського району Донецької області.  На відкриття виставки прибули науковці Музею археології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна на чолі з директором Іриною Шрамко, Слов’янського краєзнавчого музею на чолі з директором Лілією Зандер,  , представники управління культури і туризму облдержадміністрації, Святогірського міськвиконкому, краєзнавці,  засоби масової інформації Краматорська,Слов’янська. Виставку відкрила зав. відділом «Історичний музей» Святогірського заповідника Анна Соляник. Гостей і учасників відкриття привітала директор заповідника Світлана Шарабан. Про підготовку виставки і її склад розповів автор виставки, провідний науковий співробітник Володимир Дєдов. На відкритті виступили старший науковий співробітник Слов’янського краєзнавчого музею Анатолій Шамрай, директор Музею археології ХНУ ім. В.Н. Каразіна Ірина Шрамко, представник управління культури і туризму облдержадміністрації Денис Філяков, директор Слов’янського краєзнавчого музею Лілія Зандер. Виступаючі звернули увагу, що вперше на виставці представлені результати багаторічних досліджень, проведених різними науковими установами України на території Маяцького городища, як крупного населеного середньовічного пункту на території Подінців’я. Тут представлені 1300 експонатів, які характеризують господарське і культурне життя середньовічного населеного пункту на Дінці  протягом майже 700 років його  існування починаючи з VIII ст. Окремі розділи виставки присвячені озброєнню і побуту мешканців городища,  розвитку тогочасного землеробства,скотарства, різних промислів і ремесел включаючи чорну і кольорову металургію, керамічне і ювелірне виробництво.,  торговельній діяльності. Найбільший інтерес викликали скарб арабських срібних монет (дирхемів) VIII-IX ст..в кількості 174 екземплярів, колекція золотоординських монет XIVст.(представлено більше 200 екземплярів),  візантійські монети, давньоруські хрести енколпіони і кам’яна ікона з зображенням св..Миколая та семи отроків ефеських XIV ст., амулети VIII-X століть, кістяний релікварій з різьбленням сцен боротьби вершників і полювання,  середньовічні прикраси. Більшість  предметів, представлених на виставці  відносяться до салтово-маяцької археологічної культури VIII-Xст. Хазарського каганату. Населення тут було поліетнічним, про що свідчать різні поховальні традиції. Носіями вказаної  культури в Подінців’ї вважаються протоболгари і алани. Разом з тим,  як свідчать розкопки і здобуті артефакти, в орбіту каганату були залучені слов’яни, угри. Крім знахідок на виставці  представлені матеріали експедицій різних років: фото, плани розкопів та ін.


Фоторепортаж з відкриття виставки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-23 вересня 2016 року у приміщенні Харківській державній академії культури відбулася сьома міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «ПАМ’ЯТКООХОРОННІ ТРАДИЦІЇ СЛОБОЖАНЩИНИ», організованої Харківським науково-методичним центром охорони культурної спадщини спільно з Харківською державною академією культури,Центром краєзнавства ім..академіка П.Т.Тронька, Харківським національним університетом ім..В.Н.Каразіна і обласною організацією Українського товариства охорони пам’яток історії і культури.

На пленарному засіданні конференції виступив з доповіддю « Презентація книги «Святогірський історико-архітектурний заповідник. Збереження, дослідження,реставрація культурної спадщини.1980-2015» провідний науковий співробітник Святогірського історико-архітектурного заповідника Володимир Дєдов. Він представив учасникам конференції нове наукове видання заповідника «Святогірський історико-архітектурний заповідник. Збереження, дослідження,реставрація культурної спадщини.1980-2015» і його значення для дослідження теми «ПАМ’ЯТКООХОРОННІ ТРАДИЦІЇ СЛОБОЖАНЩИНИ». Екземпляри книги були передані організаторам конференції і в бібліотеку Академії культури. З вітанням до учасників конференції виступили Раїса танько,заступник голови Харківської організації УТОПІК, Сергій Куделко – професор ХНУ ім..Каразіна, директор Центру краєзнавства ім..П.Т.Тронька, представники управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації і керівництва Академії культури.

Також на пленарному засіданні конференції з доповідями виступили Володимир Путятин – провідний науковий співробітник відділу пам’яток історії ОКЗ «Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини», відомий краєзнавець Констянтин Романов (м.Мерефа Хар.обл.), Андрій Парамонов, директор музею міської садиби (м.Харків),Павло Шварц –пастор євангелійсько-лютеранської церкви у м.Харкові, В’ячеслав Шуліка, доктор філософії, доцент Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Михайло Красиков,директор Етнографічного музею «Слоборжанські скарби» (м.Харків).

 

Фоторепортаж з пленарного засідання конференції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

23 липня у виставковій залі  Святогірського історико-архітектурного заповідника відкрилася фотовиставка  «Святі Гори - пам’ятник природи, історії, культури». Автор виставки  Володимир Дєдов, провідний науковий співробітник заповідника, заслужений працівник культури України. Виставка присвячена 25 річниці незалежності України  і має пересувний характер. Вперше представлена була у м.Слов’янську, де протягом травня-червня місяців експонувалася в місцевому краєзнавчому музеї в складі 56 фотографій.  З 30 липня по 22 серпня виставка експонувалася   у виставковій залі дитячо-молодіжного санаторно-оздоровчого комплексу «Перлина Донеччини» в Святогірську в складі 69 фото. На виставці, що відкрилася в Святогірському заповіднику представлено   86 фото, які відображають теми природи та історичних пам’яток Святогір’я. Пейзажні зйомки в різні пори року, флора і фауна Святих Гір, ландшафтна архітектура  Святогірської лаври представлені автором у виставковій залі заповідника( на території Святогірської лаври).
На відкриття виставки прибули представники творчої інтелігенції Харкова, Слов’янська, Святогірська. З вступним словом до відкриття виставки виступила ведуча заходу, зав. науково-просвітницьким відділом заповідника Ярослава Дєдова.
На відкритті виставки виступили директор заповідника Світлана Шарабан, член національної спілки краєзнавців України, керівник Сіверсько-Донецького басейнового управління Віктор Антоненко, відомий меценат, художник, публіцист з Харкова Микола Шакін, голова Донецької обласної організації краєзнавців України Валерій Романько, члени національної спілки художників України Андрій Кутана, Володимир Радковський,  Володимир Ковальов. Виступаючі підкреслили значення виставки для  залучення громадян до національної культурної спадщини,  естетичного виховання молоді на сучасному етапі і побажали подальших творчих успіхів автору.
Слова подяки всім, хто брав участь в створенні і організації  виставки, всім присутнім висловив  автор фотографій Володимир Дєдов.
Виставка буде працювати до 23 вересня   з 9.00. до 16.30. щодня, крім понеділка,вівторка.

 

ФОТОРЕПОРТАЖ З ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя»

Страница 10 из 20
 
 
 
 
   


Духовное наследие   Рейтинг@Mail.ru