левый узор
 
Архив новостей

18 січня 2017 року відбулося засідання Наукової ради  заповідника,  на якому було розглянуті пропозиції і зауваження до проекту будівництва в зоні регулювання забудови Державного історико-архітектурного заповідника. Докладніше…

 

18 січня 2017 року відбулося засідання Наукової ради Державного історико - архітектурного заповідника у м.Святогірську на якому було розглянуті науково обґрунтовані пропозиції і зауваження, викладені у висновку «Про проект будівництва в зоні регулювання забудови Державного історико-архітектурного заповідника у м.Святогірську і його вплив на збереження об’єктів культурної спадщини і пов’язаних з ними територій». Документ розроблений науковцями заповідники за участю експертів в галузі грошової оцінки пам’ятників архітектури Свято-Успенської Святогірської лаври. Прийнято рішення про направлення представлених матеріалів на розгляд Святогірської міської ради і органів охорони культурної спадщини Донецької області.

Текст документу розташовано нижче, та виставлений на сайті в розділі «Наші публікації». 

ЗАКЛЮЧЕННЯ


«Про проект будівництва в зоні регулювання забудови Державного історико-архітектурного заповідника у м.Святогірську і його вплив на збереження об’єктів культурної спадщини і пов’язаних з ними територій»

КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник у м.Святогірську», керуючись «Положенням про державний історико-архітектурний заповідник у м.Слов’яногірську», затвердженого рішенням виконкому Донецької обласної ради народних депутатів» від 12.11.1980 р. №790 і діючи в межах повноважень, визначених Статутом комунального закладу «Державний історико-архітектурний заповідник у м.Святогірську», затвердженого розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації від 27.11.2008 р.№583 розглянув проектну документацію, виставлену на офіційному сайті Святогірської міської ради в грудні 2016 року з титулом «Детальный план территории с целью определения планировочной организации и развития территории по улице Набережная,11 в г.Святогорске». Стадія ДПТ.2016р.

Замовник: Святогірська міська рада. Виконавець: ПП «РЕСТРО» (ліцензія сер.АГ,№577247). Дата розробки – 2016р рік.

Проектна документація розглядалася в складі:

1) Пояснювальна записка;

2) Схема розташування території в планувальній структурі м. Святогірська. М.1:10000.План існуючого використання території. Опорний план. М:1:1000 – Аркуш 1.Стадія ДП;

3) Проектний план. План червоних ліній.М1:1000. - Аркуш 3.Стадія ДП.

Науковою частиною СДІАЗ з залученням експертів в галузі оцінки впливу нового будівництва на об’єкти культурної спадщини СДІАЗ в межах території заповідника і його охоронних зон підготовлені науково обґрунтовані зауваження і пропозиції щодо приведення вказаного проекту у відповідність до норм Закону України «Про охорону культурної спадщини» і науково-проектної документації «Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території Державного історико-архітектурного заповідника у м.Святогірську», затвердженого рішенням Святогірської міської ради від 25.01.2013 р.№11-XXIX-6 (розробник ін.-т «Донбасбудрозвідування»,філія ДП «Укр НДІІНТВ» , погодження Міністерства культури України; лист погодження № 774/10/61-12 від 15.11.2012р. ).

1.Основні архітектурні рішення і показники проекту.

Проектом визначена територія площею 2,3665 га під нове будівництво

( забудова котеджами з гаражами, автостоянкою, господарсько-побутовими приміщеннями) по вул.Набережна в м.Святогірську в ландшафтно-рекреаційній зоні міста. Ділянка для будівництва обрана вздовж набережної лівого берегу Сіверського Дінця і згідно «Схеми розташування території в планувальній структурі м.Святогірськ» знаходиться в зоні зелених насаджень лісопарку напроти Свято-Успенської Святогірської лаври і об’єктів культурної спадщини Державного історико-архітектурного заповідника у м.Святогірську [1]. Проектом передбачено будівництво 15 будинків висотою 9-12 м в два-три поверхи з інфраструктурою для забезпечення обслуговування будинків і умов проживання сімей, що визначено проектним планом [2]. В пояснювальній записці зазначено, що житловий котеджний комплекс призначений для довгострокового і короткострокового сімейного відпочинку[3]. Відповідно до опорного плану межі визначеної для використання території практично повністю входять в зону регулювання забудови Державного історико - архітектурного заповідника у м.Святогірську (в подальшому СДІАЗ) [4].

2.Визначення планувальних обмежень і врахування їх при проектуванні.

В пояснювальній записці відносно планувальних обмежень зазначено, що «анализ существующей градостроительной ситуации выявил следующие планировочные ограничения в границах проектируемого участка и на прилегающей территории:

—           охранные зоны воздушных линий ЛЭП 10,0 кВт и ЛЭП 35,00 кВт (20,00 м);

—           границы охранной зоны подземных коммуникаций: сетей водопровода (5,00 м), сетей канализации (3,00 м), линей связи (0,6 м) [5].

Вказаний перелік обмежень не враховує встановлені для вибраної земельної ділянки обмеження зони регулювання забудови заповідника. Обмеження для зони регулювання забудови заповідника в межах м.Святогірська встановлені науково-проектною документацією «Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території Державного історико-архітектурного заповідника у м.Святогірську», затвердженого рішенням Святогірської міської ради від 25.01.2013 р.№11-XXIX-6 .Згідно вказаного проекту «в межах м.Святогірська територія Державного історико-архітектурного заповідника має зону регулювання забудови площею 34,5210 га» [6]. Графічно ця зона визначена в проекті землеустрою на плані зон обмежень [7]. Вказана зона виконує функції буферної зони у взаємодії об’єктів культурної спадщини з новими об’єктами довкілля. Ця зона призначається для збереження особливостей візуального сприйняття пам’ятників історії, архітектури і монументального мистецтва Державного історико-архітектурного заповідника у м.Святогірську на правому березі Сіверського Дінця і відновлення їх ролі в композиції і пейзажі Святогірська. Правовий режим використання зони регулювання забудови заповідника і обмеження, що встановлені для неї визначені відповідно Закону України «Про охорону культурної спадщини», у зв’язку з чим ця земельна ділянка має код 0101.02 класифікатору обмежень – охоронна зона навколо об’єкта культурної спадщини [8].             Відповідно до Інструкції по організації зон охорони нерухомих пам’яток історії і культури, зона регулювання забудови необхідна для встановлення характеру історичного планування, просторової структури, особливостей архітектурного обліку населеного пункту. Крім цього, визначені обмеження, обов’язкові для історичних ареалів міст, які віднесені до категорії історичних населених пунктів України, включених до списку, затвердженого Постановою КМУ від 26 липня 2001 року № 878. (м.Святогірськ входить до цього списку по Донецькій області).

Вимогою для вказаної зони є збереження системи історичної забудови, закріплення значення об’єктів культурної спадщини заповідника, перш за все архітектурного ансамблю XVII-XIX століть Свято-Успенської лаври в архітектурно-просторової організації міста Святогірська, а також забезпечення умов для його візуального сприйняття. У ній мають проводитися реконструкція цінних будинків і споруд, а також заходи щодо забезпечення схоронності традиційного середовища і природного ландшафту. Оскільки визначена для забудови ділянка в зоні регулювання забудови заповідника знаходиться в близькості до об’єктів культурної спадщини СДІАЗ, регулювання забудови підкоряється основним принципам формування історичної забудови в цій зоні. Однією з основних вимог при забудові вказаної зони є вимога не закривати пам’ятники новими спорудами і будівлями з боку обзору і не допускати розміщення в оточенні пам’яток нових будівель, які формують несприятливий фон для їх візуального сприйняття. Нова забудова в цій зоні регламентується за розташуванням, прийомами організації, висотою, довжиною фасадів, масштабністю, характером членувань, архітектурним рішенням, функціональним використанням [9].

Таким чином, проектом не враховані обмеження, встановлені для зони регулювання забудови СДІАЗ відповідно до науково-проектної документації, затвердженої Святогірською міською радою, а саме:

2.1.В проекті відсутня інформація щодо співвідношення меж визначеної для планування земельної ділянки і меж зони регулювання забудови Державного історико-архітектурного заповідника у м.Святогірську.

2.2.В пояснювальній записці не визначений режим використання території зони охорони відповідно до встановленого коду обмежень 0101.02 (зона охорони об’єктів культурної спадщини).

2.3.В проекті відсутні обов’язкові для проектів детального планування в зоні регулювання забудови заповідника:

2.3.1.Дослідження щодо встановлення характеру історичного планування, просторової структури, особливостей архітектурного обліку для визначеної зони і умови забезпечення збереження традиційного середовища.

2.3.2. Заходи щодо забезпечення умов збереження особливостей візуального сприйняття пам’ятників історії, архітектури і монументального мистецтва заповідника з найбільш сприятливих для огляду майданчиків, зокрема дамби з автомобільною і пішохідною дорогою при підході до комплексу пам’яток СДІАЗ. Відсутній аналіз впливу нового будівництва на формування фону візуального сприйняття об’єктів культурної спадщини заповідника.

2.3.3. Відсутнє обґрунтування прийнятих рішень щодо розташування, прийомів організації, висоти, довжини фасадів, масштабності, функціонального використання нової забудови з точки зору виникнення дисонансів в цільності композиції архітектурного комплексу лаври і оточуючого ландшафту.

3. Відповідність проекту генеральному плану м.Святогірська

3.1.Відповідно до Схеми планувальних обмежень генерального плану м.Святогірська [10] в межах запроектованої для використання ділянки і прилеглій території знаходяться слідуючі лінії обмежень, які не виділені в проекті, у всякому випадку в представленій частині проекту:

- межа водоохоронної зони ріки і водоймищ;

- межа можливого затоплення території від прориву хвилі Червонооскольського водосховища;

- межа зони затоплення паводковими водами 10% забезпеченості (раз в 10 років).

Відповідно не визначені ризики, пов’язані з забудовою території, що знаходиться в зонах затоплення і прориву хвилі Червонооскольського водосховища

3.2. Згідно «Схеми планування території (концепція розвитку) м. Святогірська, затвердженою в складі документації генерального плану Святогірська зона регулювання забудови СДІАЗ включена до паркової зони міста з благоустроєм зелених насаджень лісопарку для громадського користування потоків туристів і паломників лаври. Розташування у вказаній зоні житлових будинків для відпочинку окремих сімей не передбачалося. Більш того, у вказаній зоні за визначенням авторів генплану - Алтухова О.В - директора проектної організації Центру містобудівних ініціатив «зону активного відпочинку,включаючи пляж, розважальні, торгівельно – побутові та спортивні об’єкти, готелі та таке інше передбачено максимально дистанціювати від території Лаври та історичної зони [11]. За концепцією автора генплану визначення функціональних зон на території м.Святогірськ передбачається формувати з урахуванням забезпечення комфортного функціонування кожної з них, з мінімальним негативним впливом однієї на іншу. Для зони регулювання забудови передбачено генпланом система штучних декоративних водойм з архітектурними акцентами (малими архітектурними формами), видовими майданчиками, пішохідними алеями. Першою чергою реалізації плану створення паркової зони перед пам’ятниками архітектури XVII-XIX століть Святогірського Успенського монастиря стало будівництво набережної.

Таким чином, проектні рішення запропонованого проекту не відповідають функціональному зонуванню передбаченому генпланом і створюють конфлікт між двома зонами: парковою зоною для громадського використання і житловим сектором для приватного використання.

4. Наслідки реалізації проекту без врахування вимог пам’яткоохоронного законодавства.

Наслідками реалізації проекту розміщення приватних будинків і споруд в зоні регулювання забудови СДІАЗ може бути порушення традиційного історичного середовища і формування нового архітектурного оточення навколо пам’яток архітектури національного значення Святогірської лаври, а також порушення сприйняття архітектурного ансамблю XVII-XIX століть при підході до комплексу. Це в свою чергу вплине на містобудівну і культурну цінності пам’яток СДІАЗ і відповідно на зменшення їх грошової вартості. Згідно «Методики грошової оцінки пам’ятників архітектури», затвердженої Постановою КМУ від 1447 від 26.09.2002 р. балансова вартість нерухомих об’єктів культурної спадщини визначається з урахуванням коефіцієнту збереженості первісного містобудівного та ландшафтного оточення пам’ятки. Наприклад, реалізація проекту реконструкції приватного будинку по вул. Зарічна 4 (колишній корпус №40 санаторію ім..Артема) зменшила балансову вартість пам’ятника архітектури XIX ст. Готелю Святогірського монастиря (кор.№9) в 2007 році на 1 млн. грн., чим нанесена майнова шкода спільної власності сіл, селищ, міст Донецької області, що знаходиться під управлінням Донецької обласної ради [12] Для уникнення втрат балансової вартості пам’ятників архітектури Святогірської лаври необхідно відповідну провести експертизу проекту в частині впливу нової забудови на культурну цінність і вартість об’єктів культурної спадщини СДІАЗ.

5.Вимоги законодавства при проектуванні містобудівних перетворень в зонах регулювання забудови заповідника.

5.1.Відповідно до ст.5.п.14.Закону України про охорону культурної спадщини проекти містобудівних перетворень на території заповідника,в зонах охорони заповідних територій і історичних ареалах населених місць, а також проекти, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини національного значення погоджуються з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, тобто Міністерством культури України.

5.2.Згідно ст.6.п.2.7.Закону України про охорону культурної спадщини до повноважень міської ради належить надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, на пам'ятках місцевого значення, історико-культурних заповідних територіях та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини.

5.3.Відповідно до п.1.7.Інструкції з організації зон охорони нерухомих пам’ятників історії і культури відступ від встановленого режиму використання території зон охорони пам’яток можливий тільки за спеціальним проектом, погодженим з відповідним органом охорони пам’яток. Такий проект повинен супроводжуватися дослідженнями, які показують співвідношення будівель що проектуються з пам’ятками і їх вплив на формування ансамблів, на вигляд населеного пункту.

Посилання:

1. Детальный план территории с целью определения планировочной организации и развития территории по улице Набережная,11 в г.Святогорске.- ПП «РЕСТРО»,2016. Стадія ДП.- Арк.1.Схема розташування території в планувальній структурі м. Святогірська. М.1:10000.

2. Детальный план территории с целью определения планировочной организации и развития территории по улице Набережная,11 в г.Святогорске.- .- ПП «РЕСТРО»,2016. Стадія ДП.- Арк.3.Проектний план. План червоних ліній.М1:1000.

3. Детальный план территории с целью определения планировочной организации и развития территории по улице Набережная,11 в г.Святогорске. .- ПП «РЕСТРО»,2016. Пояснювальна записка. –С.8.

4. Детальный план территории с целью определения планировочной организации и развития территории по улице Набережная,11 в г.Святогорске.- ПП «РЕСТРО»,2016. Стадія ДП.- Арк.1.Опорний план. М.1:1000.

5. Детальный план территории с целью определения планировочной организации и развития территории по улице Набережная,11 в г.Святогорске. .- ПП «РЕСТРО»,2016. Пояснювальна записка. –С.8.

6. Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території Державного історико-архітектурного заповідника у м.Святогірську».Донецьк:Донбасбудрозвідування-Філія ДП «Укр НДІІНТВ», 2009-2013.-Науковий архів СДІАЗ.-Ф.АС9 – 35/91.-С.5.

7. Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території Державного історико-архітектурного заповідника у м.Святогірську». Донецьк: «Донбасбудрозвідування» -Науковий архів СДІАЗ.-Ф.АС9 – 35/91.- План меж земельних ділянок щодо яких встановлено обмеження.Стадія П.Вид ІВ,арк.1. М.1:5000

8. Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території Державного історико-архітектурного заповідника у м.Святогірську».Донецьк:Донбасбудрозвідування-Філія ДП «Укр НДІІНТВ», 2009-2013.-Науковий архів СДІАЗ.-Ф.АС9 – 35/91.-С.16.

9. Там само.

10. Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території Державного історико-архітектурного заповідника у м.Святогірську».Донецьк:Донбасбудрозвідування-Філія ДП «Укр НДІІНТВ», 2009-2013.-Науковий архів СДІАЗ.-Ф.АС9 – 35/91. - Викопіювання з схеми планувальних обмежень генерального плану м.Святогірська, арк..44.

11. Алтухов О.В. Вплив місцевих історико-культурних та природних особливостей на функціонально-територіальну організацію туристично-рекреаційних центрів (на прикладі м.Святогірськ)//Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції м.Святогірськ Дон.обл.25-27 травня 2005 р.- Слов’янськ: «Печатный двор»,2005.-С.13.

12. Висновок про проведення експертизи від 06.08.2007 р. про визначення зниження вартості пам’ятника архітектури – Готель XIX ст.(корпус №9) внаслідок негативного впливу будівлі – корпусу №40 після проведення реконструкції.- Львів,2007.- Науковий архів СДІАЗ.- Інв.АТС-150/3.-Л.3.

Перелік ілюстрацій, що додаються:

1. Схема розташування території в планувальній структурі м. Святогірська.М.1:10000. Опорний план. М.1:1000 в складі проекту «Детальный план территории с целью определения планировочной организации и развития территории по улице Набережная,11 в г.Святогорске».

2. Проектний план. План червоних ліній.М1:1000 в складі проекту «Детальный план территории с целью определения планировочной организации и развития территории по улице Набережная,11 в г.Святогорске».

 

 

 

Археологічна виставка «Матеріальна та духовна культура населення городища Царине  в період середньовіччя.VIII-XIVстоліття» відкрилася у виставковому залі Слов’янського краєзнавчого музею 17 січня 2017 року. Виставка підготовлена  Святогірським історико-архітектурним заповідником за участю Слов’янського краєзнавчого музею на основі археологічних колекцій зібраних вказаними музейними закладами і колекціонерами на одному пам’ятнику – середньовічному городищи Царине у с.Маякі Слов’янського району Донецької обл. На виставці представлено біля 1000 музейних предметів, які характеризують рівень економічного і культурного розвитку місцевого населення в середні віки.

На відкриття виставки прибули археологи, краєзнавці, учні шкіл з м.Слов’янька, представники  відділу культури Слов’янської міськради, засоби масової інформації.

Виставку відкрив старший науковий співробітник Слов’янського краєзнавчого музею Анатолій Шамрай. На відкритті виступили: автор виставки, провідний науковий співробітник заповідника Володимир Дєдов, заст. начальника відділу культури  Слов’янської міськради Оксана Гусейногва, дослідники археологічної спадщини Подінців’я. Виступаючі звернули увагу, що на виставці представлені результати багаторічних досліджень, проведених на території Маяцького городища, Окремі розділи виставки присвячені озброєнню і побуту мешканців городища,  розвитку  різних промислів і ремесел включаючи кольорову металургію і ювелірне виробництво. Більшість  предметів, представлених на виставці  відносяться до салтово-маяцької археологічній культури VIII-Xст. Хазарського каганату. Носіями вказаної  культури в Подінців’ї вважаються протоболгари і алани. Разом з тим,  як свідчать артефакти, в орбіту каганату були залучені слов’яни.

Фоторепортаж з виставки.

https://www.facebook.com/pg/Slavmuzey/photos/?tab=album&album_id=1745305179118812

 

 

15-16 грудня 2016 року в м. Святогірську відбулась щорічна наукова конференція «Сібільовські читання», присвячена результатам археологічних, історичних і музеєзнавчих досліджень 2016 року. З 2006 року організатором конференції виступає Святогірський державний історико-архітектурний заповідник. В 2016 році оргкомітетом конференції прийнято рішення про проведення «Сібільовських читань» разом зі Святогірською Свято-Успенською лаврою. У конференцзалі лаври була організована онлайн трансляція виступів учасників конференції, котрі представляли наукові заклади, вузи, музеї, місцеві організації краєзнавців Донецької і Харківської областей. На трьох секціях конференції: 1) археологічні дослідження; 2) історичні і пам’яткоохоронні дослідження. Музеєзнавство; 3) історіографія та джерела – були заявлені 26 доповідей і повідомлень істориків, археологів,  краєзнавців, співробітників музеїв, котрі системно працюють в галузі  історичних досліджень Святогірського історичного ареалу та його культурного надбання, історії Святогірської Свято-Успенської лаври.

Конференцію відкрила директор комунального закладу «Державний історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську» Світлана Шарабан.

З привітальним словом виступив намісник Святогірської Свято-Успенської лаври митрополит Арсеній (Яковенко), котрий благословив роботу конференції та побажав плідної роботи. Владика провів коротку презентацію православного календаря на 2017 рік.

Від імені Святогірського міського голови та управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації учасників конференції привітали помічник міського голови Віктор Бондаренко, головний спеціаліст управління культури і туризму Вікторія Кордюкова.

Перед початком конференції відбулась презентація нових наукових видань Святогірського історико-архітектурного заповідника – збірки статей «Святогірський альманах 2016» та монографії Володимира Дєдова «Святогірський історико-архітектурний заповідник. Збереження,  дослідження, реставрація культурної спадщини. 1980 – 2015». Презентацію  видань провели головний редактор збірки Володимир Дєдов і рецензент монографії, доктор історичних наук Віктор Бондаренко.

Враховуючи зацікавленість учасників конференції у тематиці виступів, заявлених у програмі конференції, оргкомітетом було прийнято  рішення провести спільне засідання 3-х секцій. Об’єднане засідання секцій вів провідний науковий співробітник заповідника, заслужений працівник культури України Володимир Дєдов.

На конференції протягом двох днів – 15 і 16 грудня виступили: в секції «Археологічні дослідження» - канд. історичних наук, зам. директора Костянтинівського центру дитячо-юнацької творчості Віталій Цимиданов з доповіддю про поселення зрубної культури Рубці – острів Піщаний у Подінців’ї;  дослідник з м. Миколаївки Олексій Соловкін і старший науковий співробітник Слов’янського краєзнавчого музею Анатолій Шамрай з доповіддю про результати археологічних досліджень 2016 року та унікальну знахідку – бронзову скульптурку з городища «Царине» біля с. Маяки Слов’янського р-ну; директор КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську» Світлана Шарабан  з доповіддю про археологічну колекцію М.В. Сібільова та її значення для розвитку музейної справи в Україні.

У секції  «Історичні дослідження. Музеєзнавство» виступили: Володимир Давиденко – викладач кафедри історії і культурології Краматорського економіко-гуманітарного інституту, Ігор Корнацький – головний хранитель фондів Бахмутського краєзнавчого музею з доповіддю про історичну топографію міста-фортеці Бахмут у XVIII ст.; Володимир Дєдов – з доповіддю про питання церковного управління Святогірським Успенським монастирем та його маєтками в умовах адміністративно-територіальних реформацій у другій пол. XVIII ст.; Сергій Євсеєнко – канд.. історичних наук, доцент кафедри вітчизняної і зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов «Донбаського державного педагогічного університету» з доповіддю про перші поселення XVII-XVIII ст. на території сучасного Ямполю; Віктор Іванов – краєзнавець із Краматорська з доповіддю про участь німецьких колоністів у розвитку будівельної індустрії Краматорська на поч. ХХ ст.; Ярослава Дєдова – зав. науково-просвітницького відділу заповідника з доповіддю про землеволодіння Святогірського Успенського монастиря з XVII по XXI ст.; Максим Меценко -  магістрант Горлівського інституту іноземних мов «Донбаського державного педагогічного університету» з доповіддю про проблеми локалізації місця битви повстанців Кіндрата Булавіна біля Кривої Луки 2 липня 1708 року; Світлана Непочатова – науковий співробітник Донецького художнього музею із м. Слов’янська    з доповіддю «Святі Гори у філателістичній і філокартичній продукції України»; Валерій Романько – канд. педагогічних наук,  доцент кафедри російської мови і літератури Донбаського державного педагогічного університету, голова правління Донецької обласної організації Національної спілки краєзнавців України з доповіддю про роль Святих Гір у біографії і творчості поета Володимира Міщенка. У рамках роботи другої секції була заслухана доповідь по скайпу архітектора і краєзнавця із м. Бєлгорода (РФ) Павла Альбольщия про створення православного  історико-культурного центру в Бєлгороді (до 350- річчя Бєлгородської Митрополії).

У секції «Історіографія і джерела» виступили архімандрит Лазар (Терещенко) – зав. музеєм і архівом Святогірської Свято-Успенської лаври з доповіддю про результати дослідницької роботи інформаційно-просвітницького відділу Лаври за 2016 рік, а також нових надходженнях історичних документів в архів лаври; Віктор Іванов (м. Краматорськ) і Володимир Дєдов  виступили з доповіддю про нові документи по курорту «Святі Гори»  графа Г.І. Рібоп’єра; Анна Соляник – зав. відділу «Історичний музей» заповідника з доповіддю про значення історичних праць Михайла Грушевського для дослідження козацького періоду в історії Святогір’я; Ярослава Дєдова (м. Святогірськ) з доповіддю про архівні документи у справі  відновлення Святогірського  монастиря запорозькими  ченцями у 30-х рр. ХІХ ст.; Володимир Дєдов з доповіддю про складання літописання Святих Гір на сучасному етапі; Микола Шакін – краєзнавець, журналіст,   меценат (м. Харків) з повідомленням про меморіальні дошки і пам’ятні знаки діячів літератури, культури, мистецтва на Слобожанщині.

Практично всі доповіді викликали  інтерес і обмін думками. Матеріали конференції опубліковані в одинадцятому випуску збірки «Святогірський альманах 2016».

У рамках проведення конференції її учасникам була запропонована культурна програма, у складі якої ознайомлення з  музеями лаври та історико-архітектурного заповідника. 15 грудня, після завершення доповідей першого дня конференції, екскурсію по новій експозиції музею ікони і музею історії лаври провів владика Арсеній. 16 грудня увазі учасників конференції представлена археологічна виставка «Матеріальна і духовна культура середньовічного населення Подінців’я (на прикладі городища Царино біля с. Маяки).

ФОТОРЕПОРТАЖ З КОНФЕРЕНЦЇЇ - "ВЕЛИКІ ФОТО" - посилання

ФОТОРЕПОРТАЖ З КОНФЕРЕНЦЇЇ (фото Анны Соляник, о.Геласия, Виктора Ковалёва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

15-16 грудня 2016 року у м.Святогірську відбудеться щорічна наукова конференція «XI Сібільовські читання», присвяченої результатам археологічних, історичних і музеєзнавчих досліджень 2016 року багатогранної культурної спадщини Святогір’я.

Регіональна конференція «Сібільовські читання» проводиться з 2006 року на базі Святогірського історико-архітектурного заповідника - організатора  зібрання науковців (істориків,археологів,краєзнавців,працівників музеїв)  Донецької, Харківської областей, які системно працюють в галузі дослідження історії Святогірського історичного ареалу. Матеріали конференції щорічно публікуються в збірці «Святогірський альманах». З 2006 року в 10 випусках збірки надруковано 162 статті. 11-й випуск збірки «Святогірський альманах 2016» вийшов з друку  в грудні цього року і містить 23 статті по результатам наукових досліджень 2016 року.

В 2016 році конференція проводиться за участю Святогірської Свято-Успенської лаври, яка надала для учасників конференції відповідні умови і сучасні технічні засоби, які дозволяють проводити конференцію в режимі «онлайн». Всього на конференцію заявлено  25 матеріалів на різноманітні теми з історичного минулого Святогір’я.  Автори  представляють наукові установи, виші, музейні заклади, місцеві організації Національної спілки краєзнавців України. На конференції працюватимуть 3 секції:

1.Археологічні дослідження.

2.Історичні і пам’яткоохоронні дослідження. Музеєзнавство.

3.Історіографія і джерела.

Доповіді першої секції традиційно присвячені результатам дослідження пам’ятників археології Подінців’я з широким хронологічним діапазоном, від палеоліту  до середньовіччя.   На секції «Історичні і пам’яткоохоронні дослідження. Музеєзнавство» поряд з традиційними темами по дослідженню  історії Святих Гір та пам’яток Святогірського історичного ареалу,  авторами представлені матеріали по історії перших поселень XVI-XVII ст. і фортець  на пограничній зі Святими Горами території. Матеріал від Свято-Успенської Святогірської лаври присвячений історичним паралелям в благодійній діяльності монастиря в період військових дій на території України сто років тому і на сучасному етапі. На третій секції представлені матеріали по новим виявленим історичним джерелам, перш за все архівним, з історії Святих Гір.

В програмі конференції ознайомлення учасників з археологічною виставкою заповідника на тему «Матеріальна і духовна культура середньовічного населення Подінців’я (на прикладі городища Царине у с.Маяки)», а також екскурсії по пам’ятним місцям і музеям заповідника і Святогірської лаври.

Початок конференціі 15 грудня о 10 годині  в конференцзалі Свято-Успенської лаври  (корпус №10).

Запрошуються для участі в конференції історики, краєзнавці, дослідники культурної спадщини Святогір’я.

ОРГКОМІТЕТ

 

 

 

 

1-2 грудня  2016 року  відбулася міжнародна наукова конференція «XXI Могилянські читання», яка щорічно проходить на базі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Цього року конференція була присвячена темі «Музейництво і пам’яткоохоронна  справа України».

На конференції працювали 4 секції:

Секція 1.Історичні та джерелознавчі  дослідження,історія музейної справи.

Секція 2. Археологічні дослідження.

Секція 3. Мистецтвознавчі аспекти вивчення та реставрації сакральних пам’яток.

Секція 4. Проблеми збереження пам’яток.

Всього на пленарному і секційних засіданнях було представлено 84 доповіді науковців з України,Російської Федерації, Республіки Білорусь.

На пленарному засіданні  відбулася презентація нових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, в тому числі збірки наукових праць «Могилянські читання 2015 року», де опублікована стаття провідного наукового співробітника СДІАЗ, заслуженого працівника культури України  Володимира Дєдова на тему: «До питання про роль Потьомкіних у відродженні Святогірської пустині в XIX ст.(історіографічний аспект)».

На конференції «Могилянські читання» 2016 року, на секції «Історичні та джерелознавчі  дослідження,історія музейної справи» Володимир  Дєдов виступив з доповіддю на тему «До питання про створення Святогірської філії Всеукраїнського музейного городка (до 85 річчя)».

Тези доповіді представлені в розділі сайту «Наші публікації».


Фото з конференції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Еще статьи...
«ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя»

Страница 8 из 18
 
 
 
 
   


Духовное наследие   Рейтинг@Mail.ru