левый узор
 
Архив новостей

 

15-16 грудня 2016 року в м. Святогірську відбулась щорічна наукова конференція «Сібільовські читання», присвячена результатам археологічних, історичних і музеєзнавчих досліджень 2016 року. З 2006 року організатором конференції виступає Святогірський державний історико-архітектурний заповідник. В 2016 році оргкомітетом конференції прийнято рішення про проведення «Сібільовських читань» разом зі Святогірською Свято-Успенською лаврою. У конференцзалі лаври була організована онлайн трансляція виступів учасників конференції, котрі представляли наукові заклади, вузи, музеї, місцеві організації краєзнавців Донецької і Харківської областей. На трьох секціях конференції: 1) археологічні дослідження; 2) історичні і пам’яткоохоронні дослідження. Музеєзнавство; 3) історіографія та джерела – були заявлені 26 доповідей і повідомлень істориків, археологів,  краєзнавців, співробітників музеїв, котрі системно працюють в галузі  історичних досліджень Святогірського історичного ареалу та його культурного надбання, історії Святогірської Свято-Успенської лаври.

Конференцію відкрила директор комунального закладу «Державний історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську» Світлана Шарабан.

З привітальним словом виступив намісник Святогірської Свято-Успенської лаври митрополит Арсеній (Яковенко), котрий благословив роботу конференції та побажав плідної роботи. Владика провів коротку презентацію православного календаря на 2017 рік.

Від імені Святогірського міського голови та управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації учасників конференції привітали помічник міського голови Віктор Бондаренко, головний спеціаліст управління культури і туризму Вікторія Кордюкова.

Перед початком конференції відбулась презентація нових наукових видань Святогірського історико-архітектурного заповідника – збірки статей «Святогірський альманах 2016» та монографії Володимира Дєдова «Святогірський історико-архітектурний заповідник. Збереження,  дослідження, реставрація культурної спадщини. 1980 – 2015». Презентацію  видань провели головний редактор збірки Володимир Дєдов і рецензент монографії, доктор історичних наук Віктор Бондаренко.

Враховуючи зацікавленість учасників конференції у тематиці виступів, заявлених у програмі конференції, оргкомітетом було прийнято  рішення провести спільне засідання 3-х секцій. Об’єднане засідання секцій вів провідний науковий співробітник заповідника, заслужений працівник культури України Володимир Дєдов.

На конференції протягом двох днів – 15 і 16 грудня виступили: в секції «Археологічні дослідження» - канд. історичних наук, зам. директора Костянтинівського центру дитячо-юнацької творчості Віталій Цимиданов з доповіддю про поселення зрубної культури Рубці – острів Піщаний у Подінців’ї;  дослідник з м. Миколаївки Олексій Соловкін і старший науковий співробітник Слов’янського краєзнавчого музею Анатолій Шамрай з доповіддю про результати археологічних досліджень 2016 року та унікальну знахідку – бронзову скульптурку з городища «Царине» біля с. Маяки Слов’янського р-ну; директор КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську» Світлана Шарабан  з доповіддю про археологічну колекцію М.В. Сібільова та її значення для розвитку музейної справи в Україні.

У секції  «Історичні дослідження. Музеєзнавство» виступили: Володимир Давиденко – викладач кафедри історії і культурології Краматорського економіко-гуманітарного інституту, Ігор Корнацький – головний хранитель фондів Бахмутського краєзнавчого музею з доповіддю про історичну топографію міста-фортеці Бахмут у XVIII ст.; Володимир Дєдов – з доповіддю про питання церковного управління Святогірським Успенським монастирем та його маєтками в умовах адміністративно-територіальних реформацій у другій пол. XVIII ст.; Сергій Євсеєнко – канд.. історичних наук, доцент кафедри вітчизняної і зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов «Донбаського державного педагогічного університету» з доповіддю про перші поселення XVII-XVIII ст. на території сучасного Ямполю; Віктор Іванов – краєзнавець із Краматорська з доповіддю про участь німецьких колоністів у розвитку будівельної індустрії Краматорська на поч. ХХ ст.; Ярослава Дєдова – зав. науково-просвітницького відділу заповідника з доповіддю про землеволодіння Святогірського Успенського монастиря з XVII по XXI ст.; Максим Меценко -  магістрант Горлівського інституту іноземних мов «Донбаського державного педагогічного університету» з доповіддю про проблеми локалізації місця битви повстанців Кіндрата Булавіна біля Кривої Луки 2 липня 1708 року; Світлана Непочатова – науковий співробітник Донецького художнього музею із м. Слов’янська    з доповіддю «Святі Гори у філателістичній і філокартичній продукції України»; Валерій Романько – канд. педагогічних наук,  доцент кафедри російської мови і літератури Донбаського державного педагогічного університету, голова правління Донецької обласної організації Національної спілки краєзнавців України з доповіддю про роль Святих Гір у біографії і творчості поета Володимира Міщенка. У рамках роботи другої секції була заслухана доповідь по скайпу архітектора і краєзнавця із м. Бєлгорода (РФ) Павла Альбольщия про створення православного  історико-культурного центру в Бєлгороді (до 350- річчя Бєлгородської Митрополії).

У секції «Історіографія і джерела» виступили архімандрит Лазар (Терещенко) – зав. музеєм і архівом Святогірської Свято-Успенської лаври з доповіддю про результати дослідницької роботи інформаційно-просвітницького відділу Лаври за 2016 рік, а також нових надходженнях історичних документів в архів лаври; Віктор Іванов (м. Краматорськ) і Володимир Дєдов  виступили з доповіддю про нові документи по курорту «Святі Гори»  графа Г.І. Рібоп’єра; Анна Соляник – зав. відділу «Історичний музей» заповідника з доповіддю про значення історичних праць Михайла Грушевського для дослідження козацького періоду в історії Святогір’я; Ярослава Дєдова (м. Святогірськ) з доповіддю про архівні документи у справі  відновлення Святогірського  монастиря запорозькими  ченцями у 30-х рр. ХІХ ст.; Володимир Дєдов з доповіддю про складання літописання Святих Гір на сучасному етапі; Микола Шакін – краєзнавець, журналіст,   меценат (м. Харків) з повідомленням про меморіальні дошки і пам’ятні знаки діячів літератури, культури, мистецтва на Слобожанщині.

Практично всі доповіді викликали  інтерес і обмін думками. Матеріали конференції опубліковані в одинадцятому випуску збірки «Святогірський альманах 2016».

У рамках проведення конференції її учасникам була запропонована культурна програма, у складі якої ознайомлення з  музеями лаври та історико-архітектурного заповідника. 15 грудня, після завершення доповідей першого дня конференції, екскурсію по новій експозиції музею ікони і музею історії лаври провів владика Арсеній. 16 грудня увазі учасників конференції представлена археологічна виставка «Матеріальна і духовна культура середньовічного населення Подінців’я (на прикладі городища Царино біля с. Маяки).

ФОТОРЕПОРТАЖ З КОНФЕРЕНЦЇЇ - "ВЕЛИКІ ФОТО" - посилання

ФОТОРЕПОРТАЖ З КОНФЕРЕНЦЇЇ (фото Анны Соляник, о.Геласия, Виктора Ковалёва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

15-16 грудня 2016 року у м.Святогірську відбудеться щорічна наукова конференція «XI Сібільовські читання», присвяченої результатам археологічних, історичних і музеєзнавчих досліджень 2016 року багатогранної культурної спадщини Святогір’я.

Регіональна конференція «Сібільовські читання» проводиться з 2006 року на базі Святогірського історико-архітектурного заповідника - організатора  зібрання науковців (істориків,археологів,краєзнавців,працівників музеїв)  Донецької, Харківської областей, які системно працюють в галузі дослідження історії Святогірського історичного ареалу. Матеріали конференції щорічно публікуються в збірці «Святогірський альманах». З 2006 року в 10 випусках збірки надруковано 162 статті. 11-й випуск збірки «Святогірський альманах 2016» вийшов з друку  в грудні цього року і містить 23 статті по результатам наукових досліджень 2016 року.

В 2016 році конференція проводиться за участю Святогірської Свято-Успенської лаври, яка надала для учасників конференції відповідні умови і сучасні технічні засоби, які дозволяють проводити конференцію в режимі «онлайн». Всього на конференцію заявлено  25 матеріалів на різноманітні теми з історичного минулого Святогір’я.  Автори  представляють наукові установи, виші, музейні заклади, місцеві організації Національної спілки краєзнавців України. На конференції працюватимуть 3 секції:

1.Археологічні дослідження.

2.Історичні і пам’яткоохоронні дослідження. Музеєзнавство.

3.Історіографія і джерела.

Доповіді першої секції традиційно присвячені результатам дослідження пам’ятників археології Подінців’я з широким хронологічним діапазоном, від палеоліту  до середньовіччя.   На секції «Історичні і пам’яткоохоронні дослідження. Музеєзнавство» поряд з традиційними темами по дослідженню  історії Святих Гір та пам’яток Святогірського історичного ареалу,  авторами представлені матеріали по історії перших поселень XVI-XVII ст. і фортець  на пограничній зі Святими Горами території. Матеріал від Свято-Успенської Святогірської лаври присвячений історичним паралелям в благодійній діяльності монастиря в період військових дій на території України сто років тому і на сучасному етапі. На третій секції представлені матеріали по новим виявленим історичним джерелам, перш за все архівним, з історії Святих Гір.

В програмі конференції ознайомлення учасників з археологічною виставкою заповідника на тему «Матеріальна і духовна культура середньовічного населення Подінців’я (на прикладі городища Царине у с.Маяки)», а також екскурсії по пам’ятним місцям і музеям заповідника і Святогірської лаври.

Початок конференціі 15 грудня о 10 годині  в конференцзалі Свято-Успенської лаври  (корпус №10).

Запрошуються для участі в конференції історики, краєзнавці, дослідники культурної спадщини Святогір’я.

ОРГКОМІТЕТ

 

 

 

 

1-2 грудня  2016 року  відбулася міжнародна наукова конференція «XXI Могилянські читання», яка щорічно проходить на базі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Цього року конференція була присвячена темі «Музейництво і пам’яткоохоронна  справа України».

На конференції працювали 4 секції:

Секція 1.Історичні та джерелознавчі  дослідження,історія музейної справи.

Секція 2. Археологічні дослідження.

Секція 3. Мистецтвознавчі аспекти вивчення та реставрації сакральних пам’яток.

Секція 4. Проблеми збереження пам’яток.

Всього на пленарному і секційних засіданнях було представлено 84 доповіді науковців з України,Російської Федерації, Республіки Білорусь.

На пленарному засіданні  відбулася презентація нових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, в тому числі збірки наукових праць «Могилянські читання 2015 року», де опублікована стаття провідного наукового співробітника СДІАЗ, заслуженого працівника культури України  Володимира Дєдова на тему: «До питання про роль Потьомкіних у відродженні Святогірської пустині в XIX ст.(історіографічний аспект)».

На конференції «Могилянські читання» 2016 року, на секції «Історичні та джерелознавчі  дослідження,історія музейної справи» Володимир  Дєдов виступив з доповіддю на тему «До питання про створення Святогірської філії Всеукраїнського музейного городка (до 85 річчя)».

Тези доповіді представлені в розділі сайту «Наші публікації».


Фото з конференції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

25 листопада, у Слов’янському краєзнавчому музеї відбувся практичний семінар «Оригінал, Копія, Репліка». У рамках роботи «Музейної лабораторії»  під час семінару «Оригінал, Копія, Репліка»  Слов’янський краєзнавчий музей представив учасникам лабораторії та усім присутнім найцінніший експонат музейної колекції – бронзового водолія (акваманіл) XIII століття. Експонат був представлений  разом з копією та реплікою (реконструкцією) водолія з фондів Святогірського історико-архітектурного заповідника. Відповідно до мети семінару - ознайомити публіку із історією водолія, його значенням в європейському музейному просторі, а також проектом створення копії і реконструкції в первісному вигляді експонату були підготовлені доповіді фахівців.  Під час семінару були презентовані новітні технічні засоби (лупа з під світкою,електронний мікроскоп), які допомагають  відрізнити оригінал експонату від копії. Семінар був організований в рамках проекту «МУЗЕЙ ВІДКРИТО НА РЕМОНТ».  Результатом проекту є  виставки,  освітні заходи для музейників та відвідувачів,  методологічні рекомендації для подальшого розвитку музеїв. Ініціатива і впровадження вказаного проекту здійснюється в Українським кризовим медія – центром у рамках проекту «Українська ініціатива зміцнення громадської довіри» Агенства США з міжнародного розвитку.

В семінарі «Оригінал, Копія, Репліка» прийняли участь співробітники вказаного медіа-центру, наукові співробітники музею і заповідника, краєзнавці і працівники культури Слов’янська, громадські активісти. Перед аудиторією семінару виступили старший науковий співробітник Слов’янського краєзнавчого музею Анатолій Шамрай, провідний науковий співробітник Святогірського історико-архітектурного заповідника Володимир Дєдов,  куратор мистецького напрямоку Українського кризового медіа-центру, керівник проекту "Музей відкрито на ремонт".Леонід Марущак,

Фоторепортаж з семінару

(фото: Юлія Світла, Володимир Дєдов)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Археологічна виставка «Матеріальна та духовна культура населення Подінців’я в період середньовіччя (на прикладі городища Царине (Маяцьке)VIII-XIVстоліть» відкрилася для відвідування у виставковому залі Святогірського історико-архітектурного заповідника 28 вересня. Виставка підготовлена  історико-архітектурним заповідником за участю Слов’янського краєзнавчого музею і Музею археології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна  з нагоди 90-річчя  досліджень городища  біля  с. Маяки Слов’янського району Донецької області.  На відкриття виставки прибули науковці Музею археології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна на чолі з директором Іриною Шрамко, Слов’янського краєзнавчого музею на чолі з директором Лілією Зандер,  , представники управління культури і туризму облдержадміністрації, Святогірського міськвиконкому, краєзнавці,  засоби масової інформації Краматорська,Слов’янська. Виставку відкрила зав. відділом «Історичний музей» Святогірського заповідника Анна Соляник. Гостей і учасників відкриття привітала директор заповідника Світлана Шарабан. Про підготовку виставки і її склад розповів автор виставки, провідний науковий співробітник Володимир Дєдов. На відкритті виступили старший науковий співробітник Слов’янського краєзнавчого музею Анатолій Шамрай, директор Музею археології ХНУ ім. В.Н. Каразіна Ірина Шрамко, представник управління культури і туризму облдержадміністрації Денис Філяков, директор Слов’янського краєзнавчого музею Лілія Зандер. Виступаючі звернули увагу, що вперше на виставці представлені результати багаторічних досліджень, проведених різними науковими установами України на території Маяцького городища, як крупного населеного середньовічного пункту на території Подінців’я. Тут представлені 1300 експонатів, які характеризують господарське і культурне життя середньовічного населеного пункту на Дінці  протягом майже 700 років його  існування починаючи з VIII ст. Окремі розділи виставки присвячені озброєнню і побуту мешканців городища,  розвитку тогочасного землеробства,скотарства, різних промислів і ремесел включаючи чорну і кольорову металургію, керамічне і ювелірне виробництво.,  торговельній діяльності. Найбільший інтерес викликали скарб арабських срібних монет (дирхемів) VIII-IX ст..в кількості 174 екземплярів, колекція золотоординських монет XIVст.(представлено більше 200 екземплярів),  візантійські монети, давньоруські хрести енколпіони і кам’яна ікона з зображенням св..Миколая та семи отроків ефеських XIV ст., амулети VIII-X століть, кістяний релікварій з різьбленням сцен боротьби вершників і полювання,  середньовічні прикраси. Більшість  предметів, представлених на виставці  відносяться до салтово-маяцької археологічної культури VIII-Xст. Хазарського каганату. Населення тут було поліетнічним, про що свідчать різні поховальні традиції. Носіями вказаної  культури в Подінців’ї вважаються протоболгари і алани. Разом з тим,  як свідчать розкопки і здобуті артефакти, в орбіту каганату були залучені слов’яни, угри. Крім знахідок на виставці  представлені матеріали експедицій різних років: фото, плани розкопів та ін.


Фоторепортаж з відкриття виставки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Еще статьи...
«ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя»

Страница 6 из 16
 
 
 
 
   


Духовное наследие   Рейтинг@Mail.ru